E-tjänst för stiftelser 

Utökad service och tillgänglighet för stiftelser!

 

Länsstyrelserna har utvecklat e-tjänster där registrerade stiftelser via Internet kan utföra
nedanstående tjänster:

- Lämna årsredovisningar och revisionsberättelser
- Anmäla ändring av registrerade uppgifter för stiftelsen
- Anmäla avgående resp. ny registertecknare för stiftelsen 
- Komplettera ärenden
- Anmäla avregistrering av en stiftelse

Registertecknare       
För att kunna använda Länsstyrelsernas e-tjänster måste stiftelsen utse och anmäla en eller flera registertecknare. Registertecknaren är en person som representerar stiftelsen vid användandet av Länsstyrelsernas e-tjänster. Registertecknaren behöver inte vara styrelseledamot eller firmatecknare. Anmälan om utsedd registertecknare görs med blanketten "Anmälan av registertecknare".

Kontakta oss

skane snabela lansstyrelsen punkt se¤skane snabela lansstyrelsen punkt se
010–2241000

Länsstyrelsernas e-tjänster för stiftelser