E-tjänst för stiftelser

Utökad service och tillgänglighet för stiftelser!

Stiftelser - e-tjänster

Registrering, registreringsbevis och årsredivsinning - e-tjänst

 

Registrerade stiftelser kan via e-tjänsterna utföra
nedanstående tjänster:

- Lämna årsredovisningar och revisionsberättelser
- Anmäla ändring av registrerade uppgifter för stiftelsen
- Anmäla avgående resp. ny registertecknare för stiftelsen 
- Komplettera ärenden
- Anmäla avregistrering av en stiftelse

 

Registertecknare

För att kunna använda Länsstyrelsernas e-tjänster måste stiftelsen utse och anmäla en eller flera registertecknare. Registertecknaren är en person som representerar stiftelsen vid användandet av Länsstyrelsernas e-tjänster. Registertecknaren behöver inte vara styrelseledamot eller firmatecknare. Anmälan om utsedd registertecknare görs med blanketten "Anmälan av registertecknare".

 

 Länsstyrelsernas e-tjänster för stiftelser