Stiftelser 

Mynt staplade i högar.
Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Skåne är tillsynsmyndighet för de stiftelser som finns i länet och vi ansvarar för att registrera dem.  

Registreringsplikt för samtliga stiftelser!

>> Läs mer i vår broschyr

Stiftelser - e-tjänst

> Gör dina ärenden via vår e-tjänst

Vad är en stiftelse?

En stiftelse är en självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt ändamål, och den bildas genom att pengarna avsätts i ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. En styrelse eller en förvaltare har ansvaret för att förvalta pengarna.

 

Lagen reglerar fyra olika stiftelseformer:

  • vanliga stiftelser
  • insamlingsstiftelser
  • kollektivavtalsstiftelser
  • pensions- och personalstiftelser

Pensions- och personalstiftelser ska enligt tryggandelagen (SFS 1967:531) alltid anmälas för tillsyn till Länsstyrelsen som för ett register över dessa stiftelser.

Söka bidrag ur stiftelse

Om du vill söka bidrag eller stipendier ur en stiftelse skickar du ansökan direkt till den aktuella stiftelsen.

Länsstyrelserna har en databas där du kan se vilka stiftelser som finns i Sverige, deras ändamål, kontaktpersoner med mera. Du kan också ta kontakt med den kommun eller församling där du bor och fråga om de har några stiftelser som kan ge bidrag eller stipendier för ditt behov.

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.

Kontakta oss

skane snabela lansstyrelsen punkt se¤skane snabela lansstyrelsen punkt se
010–2241000

Skåne ansvarar för flera län

Länsstyrelsen Skåne hanterar stiftelseärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.