Projektstöd 

Ämnesbild

Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.


Syftet med projektstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av landet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Stöd till landsbygden

I landsbygdsprogrammet som varar mellan åren 2014-2020 kommer det att finnas olika stödmöjligheter. 

Aktuell information om landsbygdsprogrammet gå vidare här.

Stöd till naturvård

Det finns flera olika bidrag till naturvårdsåtgärder.

En överblick över stöden till naturvård 

Kontakta oss

skane snabela lansstyrelsen punkt se¤skane snabela lansstyrelsen punkt se
010–2241000