Projektstöd 

Ämnesbild

Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.


Syftet med projektstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av landet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Stöd till landsbygden

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 är slut och en ny programperiod håller på att starta upp. Det kommer finnas möjligheter längre fram att söka projektstöd som syftar till att utveckla den skånska landsbygden. Projektet ska gynna många aktörer och vara en insats som är avgränsad i tid med ett tydligt mål och syfte. Läs vidare på vår sida om det nya landsbygdsprogrammet.

Stöd till naturvård

Det finns flera olika bidrag till naturvårdsåtgärder. För en överblick gå vidare in under "Stöd till naturvård". Kontaktpersoner för de olika stöden finner du på respektive sida.

Lokala naturvårdsbidrag (LONA) ska gynna lokalt engagemang utan vinstintresse och kan bara sökas av kommuner, men exempelvis föreningar kan driva projekt. Syftet är att bidra till uppfyllelse av miljömålen.

LIFE är en del av EU:s miljöprogram och ger möjligheter att söka stöd för större miljöprojekt som visar på nytänkande och kan ses som goda exempel.

Lokala vattenvårdsbidrag (LOVA) möjliggör stöd till lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön.

Kontakta oss

skane snabela lansstyrelsen punkt se¤skane snabela lansstyrelsen punkt se
010–2241000