Syftet med projektstöden är att stärka hållbar regional samhällsutveckling och Skånes konkurrenskraft.

Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Utöver det ovan nämnda projektstödet från de så kallade 1:1 medlen, kan det vara värdefullt att kolla upp  investeringsmöjligheterna inom landsbygdsprogrammet och de olika stöden som kan beviljas till naturvård, miljö- och klimatinvesteringar:

Aktuell information om landsbygdsprogrammet

En överblick över stöden till naturvård, miljö, energi- och klimatinvesteringar