Rapportering

Vid misstanke om penningtvätt ska rapportering av den misstänkta aktiviteten genomföras till Finanspolisen.

Rapportering ska göras även vid en låg misstankenivå. En rapport är inte en polisanmälan. Rapporteringen gör det möjligt för Finanspolisen att upptäcka penningtvätt.

Varför rapportera?

En rapport eller tips gör det möjligt för samhället att upptäcka avvikelser som kanske gått oupptäckta annars. Enligt penningtvättslagen är det en skyldighet för de som omfattas av den att rapportera misstänkta transaktioner eller aktiviteter. Att inte rapportera kan leda till att verksamhetsutövaren döms till penninghäleri eller penninghäleriförseelse när brottet uppdagas. En rapport till Finanspolisen är inte en polisanmälan, utan snarare ett tips.

Kommer det framgå vem som rapporterat?

Finanspolisen lämnar inte ut sina källor. Det framgår aldrig för den som fått en rapport om misstänkt penningtvätt mot sig att en rapportering har skett. Det är också förbjudet enligt lag att meddela att en rapport har lämnats.

Skyldigheten att rapportera omfattar flera yrkesgrupper. Ett misstänkt köp av en lokal kan t.ex. ha rapporterats av: banken som skickade pengarna, banken som tog emot pengarna, en redovisningskonsult, en revisor eller fastighetsmäklaren som sålde lokalen – då alla dessa grupper omfattas av penningtvättslagen.  Även om en affärsförbindelse med den tänkbare kunden inte upprättades på grund av misstanke, ska rapportering ske till Finanspolisen.

Hur rapporterar man?

En rapport görs genom att ert företag kontaktar Finanspolisen på tel. 010-563 68 00 eller mejlar dem på fipo@polisen.se. Finanspolisen kommer sedan hänvisa till en webblänk som används för själva rapporteringen. Det går också bra att kontakta Finanspolisen vid osäkerhet om en rapport ska genomföras eller inte.