Pantbanker

Foto på en skylt med texten "Guld", Foto: Michael Hedlund

En pantbank är ett företag som lånar ut pengar till dig mot att du lämnar in något som pant. Det är Länsstyrelsen som lämnar tillstånd till pantbankerna och har tillsyn över dem.

 

En pantbank är ett företag som lånar ut pengar till dig mot att du lämnar in något som pant. Det är Länsstyrelsen som lämnar tillstånd till pantbankerna och har tillsyn över dem.


Om du vill driva en pantbank behöver du tillstånd av Länsstyrelsen. En pantbank kan endast drivas av ett svenskt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt företag inom EES-området. Vi beviljar ansökan om vi bedömer att företaget kommer att bedriva en sund pantbanksverksamhet och om företaget uppfyller kraven i pantbankslagen (SFS 1995:1000).

 

Avgifter för tillstånd och tillsyn:

Prövningsavgiften vid tillståndsgivning är 12 700 kr. Pantbankerna är också skyldiga att betala en årlig tillsynsavgift på 4 000 kronor. Om verksamheten bedrivs i fler än ett kontor, ska tillsynsavgift betalas med 2 400 kr för varje ytterligare kontor.

 Skåne ansvarar för flera län

Länsstyrelsen Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.