Företagsstöd

Länsstyrelsen ansvarar för de företagsstöd som ingår i Landsbygdsprogrammet. Nuvarande landsbygdsprogram varar mellan åren 2014-2020 och rymmer flera stödmöjligheter.

Här kan du läsa mer om Landsbygdsprogrammet möjligheter

 

Länsstyrelsen administrerar också Klimatklivet som get stöd för lokala klimatinvesteringar. Även företag och föreningar kan söka detta stöd.

Mer information om Klimatklivet

Andra företagsstöd administreras främst av Region Skåne och Tillväxtverket. Mer information hittar du via nedanstående länkar:

Region Skånes officiella företagssajt

Tillväxtverket, regionala företagsstöd