Företagsstöd

Stöd till landsbygden

Länsstyrelsen ansvarar för de företagsstöd som ingår i Landsbygdsprogrammet. Nuvarande landsbygdsprogram varar mellan åren 2014-2020 och rymmer flera stödmöjligheter.

Här kan du läsa mer om Landsbygdsprogrammet möjligheter

Klimatinvesteringar 

Länsstyrelsen administrerar också Klimatklivet som get stöd för lokala klimatinvesteringar. Även företag och föreningar kan söka detta stöd.

Mer information om Klimatklivet

Energieffektivisering

Det finns flera nationella och regionala stöd för företag som vill energieffektivisera sin verksamhet. Dessa finns sammanställda i länken nedan. Bilden ger en överblick över de stöd som finns att söka med klickbara länkar till var du kan hitta mer information.

Stöd till energieffektivisering i små och medelstora företag

Energimyndigheten administrerar flera av bidragen och nätverken som sammanställts i länken ovan. För mer information besök deras hemsida: Stöd och bidrag på energimyndigheten

Andra företagsstöd

Andra företagsstöd administreras främst av Region Skåne och Tillväxtverket. Mer information hittar du via nedanstående länkar:

Region Skånes officiella företagssajt

Tillväxtverket, regionala företagsstöd