Bevakningsföretag 

Foto på ett staket med en bevakningsföretagsskylt, Foto: Michael Hedlund

Ett bevakningsföretag bevakar fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar eller en enskild person. Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd (auktorisation) av länsstyrelsen.


Förutom auktoriseringen ska vi godkänna all personal, inklusive de som inte är väktare, och ge företaget tillstånd att ha väktarhundar. Minst en gång vartannat år kontrollerar vi bevakningsföretaget och deras tillstånd. Om någon annan länsstyrelse begär det kan vi även kontrollera företag med säte i ett annat län.

Lagen (1974:191) om bevakningsföretag har till huvudsakligt syfte att ta till vara samhällets intresse av insyn i och kontroll över bevakningsverksamheten. Länsstyrelsen utövar även tillsyn över företagen och personalen. Sådan tillsyn sker genom inspektioner och prövning av personalens laglydnad.

 

Kontakta oss

skane snabela lansstyrelsen punkt se¤skane snabela lansstyrelsen punkt se
010–2241000