Näringsliv och föreningar

Länsstyrelsen stimulerar regionens företag och föreningar på flera sätt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

Som en del i arbetet för att skapa hållbar tillväxt i länet har Länsstyrelsen möjlighet att finansiera generella insatser i form av projektstöd, delta som partner i regionala projekt och agera som bollplank och stöd i projektutveckling.