Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsen Skåne samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Vi ger stöd och råd för att utveckla tillsynen till de kommunala nämnderna som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Samordningen sker bland annat genom Miljösamverkan Skåne.
Rågvete

Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn sker bland annat genom besök hos de enskilda kommunerna.

Konferenser och seminarier

Som ett stöd för kommunernas tillsyn arrangerar Länsstyrelsen Skåne olika konferenser och seminarier på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Vi tipsar även om olika tillsynsvägledande konferenser och ger löpande stöd och råd i olika sakfrågor.
Gå till sidan för konferenser och seminarier 

TVL-info - tillsynsvägledning enligt miljöbalken

I vårt arbete med att ge stöd och råd för att utveckla tillsynen i olika sakfrågor så har vi tagit vi fram några vägledande dokument.
Gå till sidan för TVL-info

TVL -  förorenade områden

Tillsynsvägledning om förorenade områden hittar du på denna länk.

Tillsynsvägledningsplan

Länsstyrelsen Skåne har även tagit fram en Tillsynsvägledningsplan för 2017-2019 med en bilaga angående planerad tillsynsvägledning enligt miljöbalken.

TVL-plan 2017-2019 beslut.pdf

Bilaga 1 Aktiviteter 2018.pdf

 

 

 

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne.

 

​Här sammanfattar vi den miljöövervakning som görs i Skåne av oss och andra aktörer samt länkar till senaste data.