Vindkraft - Söka tillstånd

Samråd - e-tjänst

> Gå till e-tjänsten anmäla samråd

Gå till www.vindlov.se för att få en samlad bild av de tillstånd som krävs för en vindkraftsanläggning. 

  • Vindkraft i Skåne
    Här hittar du information om antalet uppförda vindkraftverk och deras produktion.
  • Prövning
    Här hittar du information om vilka anläggningar som prövas av Länsstyrelsen för närvarande samt information om samråds- och tillståndsprocessen.
  • Planeringsunderlag
    Här hittar du information om riksintresse vindbruk samt Länsstyrelsens planeringsunderlag för vindkraftsanläggningar på land och till havs.