Sök tillstånd för avfallstransporter

Transporterar du avfall yrkesmässigt eller transporterar du stora mängder avfall under ett kalenderår krävs i de flesta fall tillstånd från Länsstyrelsen Skåne.

Avfallstransport - e-tjänst

> Gå till e-tjänsten för transport av avfall

 

Om du bedriver en yrkesmässig verksamhet där mindre mängder farligt avfall uppkommer räcker det oftast att du anmäler detta till Länsstyrelsen Skåne. Anmälan kan även behöva göras vid annan hantering av avfall. Här får du information hur du gör för att söka tillstånd för transport av avfall eller anmäla transport och hantering av avfall.

Här finns anvisningar för e-tjänsten och information om vad som behövs för tillstånd och anmälan.