För företag - Verksamheter med miljöpåverkan

För miljöfarliga verksamheter. Tjänster, tillstånd, ansökningar och regler för verksamheter med miljöpåverkan.

Gå till:

  
  
Description
  
  
  
  
Sök tillståndSök tillstånd för verksamheter med miljöpåverkan
För verksamheter med miljöpåverkan, avfallstransporter, kemiska produkter.
Sök tillstånd för verksamheter med miljöpåverkanIn page navigation
Upphävande av tillståndUpphävande av tillstånd
Begär upphävande av tillstånd för miljöfarlig verksamhet.
Upphävande av tillståndIn page navigation
Anmäl ändringAnmäl ändring
För ändringar i tillståndspliktiga verksamheter.
Anmäl ändringIn page navigation
Anmäl driftstörningAnmäl driftstörning
För anmälan av driftstörning i tillståndspliktiga verksamheter.
Anmäl driftstörningIn page navigation
Rapportering & skyldigheterRapportering och skyldigheter
Miljörapport, kölmedierapportering, egenkontroll, kemiska produkter och avfall.
Rapportering och skyldigheterIn page navigation
Aktuella lagar & reglerAktuella lagar och regler
Om Industriutsläpps- direktivet (IED) samt Sevesolagen.
Aktuella lagar och reglerIn page navigation
VattenverksamhetVattenverksamhet
Tillstånd och information om vattenverksamheter.
VattenverksamhetIn page navigation