Infrastrukturprojekt i Skåne

Citytunneln i Malmö och tunneln i Hallandsåsen är båda exempel på större infrastrukturprojekt där vattenverksamhet utgör en del av projekten.

Citytunneln i Malmö

Citytunneln är ett stort infrastrukturprojekt där vattenverksamhet, i form av grundvattenbortledning, har varit en del av projektet. Tunneln är nu färdig och utgörs av 17 km järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet. Av dessa 17 km utgör 6 km en underjordisk tunnel och 11 utgör järnväg ovan jord. Som en del av citytunneln har två nya stationer byggts vid Triangeln och i Hyllie.

Tunneln genom Hallandsåsen

Tunneln genom Hallandsåsen är en del av Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö. Kapaciteten för både person- och godstrafik kommer att öka när tunneln är byggd. Vidare medför tunneln möjlighet att flytta över mer trafik från väg till järnväg. Miljökontroll är en viktig del i tunnelbygget. OMed hjälp av kontrollprogram kontrolleras vatten, kemikalier och ekologi. Också här utgör grundvattenbortledning en del av projektet.