Information kring beställning och betalning

När du kontaktar Länsstyrelsen Skåne är vår ambition att du ska få den hjälp du behöver. För att vi skall kunna hjälpa dig effektivt är det viktigt att du läser detta innan du tar kontakt.

Framtidsprojekt beträffande täckdikningskartor ger tillfälligt sämre service

Länsstyrelsens Malmökontor ska flytta till ny adress i september och vi har redan börjat förbereda flyttningen av vattenarkivets skåp och hyllor, medan arkivmaterialet kommer att få tillfälliga placeringar. Samtidigt arbetar vi med att skanna våra täckdikningskartor. Det innebär att många av ritningarna inte är på sin vanliga plats utan befinner sig på olika håll i flöden som inte kan brytas utan risk för att ritningar får fel beteckning eller inte blir skannade. Detta innebär tyvärr försämrad service, troligen under hela 2017. Skanningen ger oss emellertid ett material som vi kan rektifiera med målet att erbjuda en självservice via vår hemsida. Vi arbetar redan med f d Malmöhus län och hoppas kunna erbjuda denna nya service redan under 2018.

 

Vi kan erbjuda dig följande när det gäller vattenarkivet:

 • Hjälp med informationssökning, i första hand genom svaren på vanliga frågor kring dikningsföretag 
 • Kopior av handlingar i karttjänsten (i första hand), via e-post, vanlig post, fax eller på CD-skiva/USB-minne. Om du inte är van att läsa denna typ av kartor kan du ha glädje av att studera hur symbolerna kan se ut: Dikningsföretagens karttecken
 • GIS-användare kan få shapefilerna med översikt över dikningsföretagens utbredning och Riksantikvarieämbetets digitalisering av våtmarker från Skånska rekognosceringskartan 1812-20. Beställning görs här
 • Besök i vattenarkivet för att själv studera materialet på plats       

 

Vi önskar att:

 • Du respekterar expeditionstiden (se till höger)
 • Du tänker på miljön när du beställer handlingar på papper. Vi prioriterar att skicka digitalt framför att skicka kopior via post
 • Du tittar på översiktskartan om du kan hitta några av följande uppgifter innan du kontaktar oss: fastighetsbeteckning, socknens namn, ev. gårdsnamn, aktnummer (aktnumret inleds med någon av seriebeteckningarna LN, KLS, M, L1, L2, Sk)
 • Glöm inte att lämna namn, adress, telefonnummer och eventuellt e-post om du vill ha svar från oss.  

 

Vad kostar det?

 • Vi skickar helst material med e-post om vi har det digitalt. Då är det gratis.
 • Du betalar för kopior och utskrifter som omfattar 10 sidor eller mer. Porto tillkommer om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift. Detsamma gäller annan kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren (15 § Avgiftsförordningen, SFS 1992:191)
 • Avgiften för en beställning av 10 sidor är 50 kronor och för varje sida därutöver är avgiften 2 kronor (16 §). Samma avgift gäller också för fax.
 • Statliga myndigheter är befriade från dessa avgifter.

 

Telefontid och kontaktinformation

E-post är oftast den smidigaste kontaktvägen och det billigaste sättet att få svar. E-post: jean.niyongabo@lansstyrelsen.se

Telefon till arkivet är normalt öppen för frågor

må-fr 09.00-12.00  

Tfn: 040-25 21 12 eller 040-25 20 00

Besök mottas efter överenskommelse.

Det går bra att lämna meddelande via miljöavdelningens expedition, om du inte når oss. Vi kontaktar dig inom 2 arbetsdagar.