Dikningsföretag på karta och information om vatten och klimat

I vår karttjänst kan du se hela vårt och Lantmäteriets arkivmaterial om dikningsföretag. Här finns även andra kartskikt om vatten och klimat, främst kopplat till potentiella områden för översvämningar.

Du kan söka i en detaljerad översiktskarta efter de dikningsföretag som finns i Skåne län. Kartan innehåller både dikningsföretagens sträckningar och dess tillhörande båtnadsområden. Dessutom kan du ladda ner handlingar och ritningar i pdf-form från kartan. Lantmäteriets material är markerat i lila och Länsstyrelsen Skånes material i blått.

I karttjänsten finns även andra kartskikt med information om vatten. Till exempel finns information om var vattnet rinner i landskapet och var riskerna för översvämningar är stora. Klicka på informationssymbolen i karttjänsten för att se vad respektive kartskikt visar.

Kartskikten kan användas både som underlag vid fysisk planering, men också för att se var det är lämpligt att restaurera vattenmiljöer. I lågpunktskarteringen kan man till exempel se var det finns lågpunkter (svackor) i landskapet. Lågpunkterna kan utgöra potentiella områden för översvämning vid extrema regn, men de kan också vara lämpliga platser för att anlägga våtmarker.

Gå till karttjänsten dikningsföretag i Skåne här.

 

För GIS-användare

Det finns möjlighet att ladda ner kartans shapefiler här. 

Följ instruktionerna på sidan. Under ”Dataset” till vänster i mappstrukturen välj följande alternativ: LST GIS > MLÄN > Övrigt > Dikningsföretag Skåne.

Manual för att hitta dikningsföretag i tittskåpet

 

Om du hittar något fel i kartmaterialet, kontakta Jean Niyongabo Jean.Niyongabo@lansstyrelsen.se tel. 010-2241528.

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.

 

Se på karta

Dikningsföretag i Skåne

Karttjänsten kräver att programmet Silverlight finns installerat på din dator. Programmet är gratis.