Kontakter för restaureringsåtgärder i vatten

Nedan hittar du kontaktuppgifter till vattenråd, å-projekt och av Länsstyrelsen upphandlade konsulter.
Vattenråd finns ännu inteHelgeåns VattenrådRingsjöns VattenrådSegeåns Vattendragsförbund och VattenrådHöje å VattenrådKävlingeåns VattenrådTullstorpsåprojektetSvarteåns VattenrådNybroån, Kabusaån och Tyge å VattenrådÖsterlens VattenrådVinneåprojektetSkräbeåns VattenrådSaxån Braån vattenrådSydkustens vattenrådVattenråd finns ännu inteVattenråd är på gångVattenråd finns ännu inteRååns VattenrådRönneåns Vattenråd

För att få hjälp med tankar och idéer kring anläggande av våtmarker, eller restaureringsåtgärder i vattendrag, kan du kontakta det vattenråd eller å-projekt som ansvarar för området din planerade åtgärd ligger inom. Det kan även finnas möjlighet till ekonomiskt stöd.

Gör så här: För muspekaren över namnet i kartan på det avrinningsområde där åtgärden är planerad för att se om det finns något vattenråd eller å-projekt. Om det dyker upp en hand, kan du klicka på länken som leder dig direkt till vattenrådets eller å-projektets hemsida alternativt till en sida där dess kontaktuppgifter finns. 

Vattenatlas

För området kring Kävlingeån, Höje å och Sege å, Nybroån, Kabusaån och Tyge å finns vattenatlas.se som innehåller all information om vattnet i området.

Till www.vattenatlas.se

Kostnadsfri våtmarksrådgivning

Om du funderar på att anlägga en våtmark på din mark kan du kostnadsfritt få rådgivning från någon av våra upphandlade konsulter. De upphandlade konsulterna är:

Ekologgruppen i Landskrona AB, http://www.ekologgruppen.com/ tel: 0418-767 50

Naturcentrum AB, http://naturcentrum.se/, tel: 010-2201200

Naturvårdsingenjörerna AB, www.naturvard.nu tel: 0451-495 90

 

Kontakta gärna oss på Fiske- och restaureringsenheten, se olika ansvarsområden under respektive handläggare.