Skånes havsområden

Här samlar vi fakta om Skånes havsområden. Främst genom att samla tillgängliga rapporter och kunskapsunderlag. Sidan kommer att fyllas på efterhand. Tipsa gärna om relevanta underlag som berör Skåne och inte finns med på sidan.
Strandmiljö vid Stenshuvud
Skånes kust är lång och de många havsmiljöerna ser väldigt olika ut. Här sorterar vi underlag utifrån indelningen för de fyra skånska kustvattenförbunden. Denna indelning sammanför områden som har relativt liknande geologiska och biologiska förutsättningar.

Skåne - Länsövergripande

Inventering av ålgräsängar längs Skånes kust (Länsstyrelsen Skåne 2005).

Marinbiologiska undersökningar i Skåne 2008 (Länsstyrelsen Skåne 2008).

Marint mikroskräp längs Skånes kust (Länsstyrelsen med flera 2015). Läs en sammanfattning av undersökningen här.

Marin inventering och kartering i Skåne län (AquaBiota 2016).

Ålgräs i Skåne 2016 - Fältinventering och satellitbildstolkning (Länsstyrelsen Skåne 2017).

-------------------------------------------------------------------------------

Nordvästskåne

Botteninventering av sydöstra Kattegatt (Länsstyrelsen Skåne 2014). Läs en sammanfattning av undersökningen här.

Naturtypskartering av hårdbottnar i Höganäs kommun 2013 och 2014 (Höganäs kommun 2014).

Inventering av tumlare och fiskintensitet i Skälderviken (Länsstyrelsen Skåne 2011).

-------------------------------------------------------------------------------

Öresund

Kustfiskeövervakning i Öresund - Barsebäck: 1971-20071999-20101999-2012, 1999-2013, 1999-20141999-2015, 1999-2016.

Ålgräs i norra Lommabukten (Kävlingeåns vattenvårdsförbund): 2012, 2013, 2014, 2015.

-------------------------------------------------------------------------------

Sydkusten

 

-------------------------------------------------------------------------------

Västra Hanöbukten

Inventering av fiskyngel vid Blekingekusten och nordöstra Skånes kust 2008-2013 (Länsstyrelsen Blekinge 2014).

Inventering av grunda bottnar i inre Hanöbukten (Länsstyrelsen Skåne 2015). Läs en sammanfattning av undersökningen här.

 Miljöövervakning

I Sverige utförs miljöövervakning med olika syften och på olika nivåer.

Nationell miljöövervakning

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för den nationella övervakningen i havet. Läs mer på deras webbsida.

Samlade fakta från den nationella och regionala marina miljöövervakningen kan läsas i rapporten "Havet".

Regional miljöövervakning

Den skånska regionala miljöövervakningen finansierad av Länsstyrelsen beskrivs i det regionala miljöövervakningsprogrammet. Här finns även ett par marina delprogram.

Recipientkontroll

Recipientkontroll är en riktad övervakning för att följa hur utsläppare påverkan den mottagande miljön. Den sköts av de utsläppande verksamheter, antingen på egen hand eller samordnat genom ett vattenvårdsförbund.

På vattenvårdsförbundens hemsidor hittar du recipientkontrollens rapporter.

Nordvästskånes kustvattenkommitté.

Öresunds vattenvårdsförbund.

Sydkustens vattenvårdsförbund.

Vattenvårdsförbundet för väsra Hanöbukten.