Fakta om Skånes hav, sjöar och vattendrag

Saxån. Bild: Samuel Hylander

Rapporter om skånska sjöar

På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne har fakta om ett flertal skånska sjöar samlats i rapporter.

Mer om skånska sjöar hittar du här.

Biotopkarteringar i skånska vattendrag

Sedan 1999 har ett fyrtiotal vattendrag biotopkarterats på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

Mer om biotopkartering i skånska vattendrag finns här.

Fakta om Skånes havsområden

Genom miljöövervakning, recipientkontroll och inventeringar samlas kunskap in om Skånes havsmiljöer.

Mer om Skånes havsområden finns här.