Miljöövervakningen uppdelat på miljömål

Här hittar du mer information om miljöövervakning som görs i länet (både i Länsstyrelsens regi och av andra aktörer) uppdelat på respektive miljömål.