Algblomning

Algblomning kallas det när växtplankton i vatten förekommer i stora mängder. Det är ett naturligt fenomen som uppträder varje år. Vissa alger kan vara giftiga och du bör alltid ta det säkra före det osäkra och undvika bad i vatten med synlig algblomning.   

Här hittar du aktuella resultat från kommunernas provtagningar vid olika badplatser.

Utbredning av blågröna alger längs Skånes kust:
SMHI:s webbplats (Algsituationen)
Informationscentralen för egentliga Östersjön

Vilka alger kan vara giftiga?

Det finns olika sorters växtplankton som kan orsaka algblomningar i våra sjöar och kustvatten. I februari-mars förekommer en kraftig så kallad vårblomning som domineras av kiselalger. På hösten är det vanligt med en liten höstblomning. Dessa blomningar är ofarliga.

Under sommaren är det blågröna alger, även kallade cyanobakterier, som dominerar algblomningen. Dessa mikroorganismer är fotosyntetiserande och räknades därför tidigare till algerna, men till uppbyggnaden är de väldigt lika bakterier. Ibland innehåller cyanobakterierna gifter som kan vara skadliga för människor. Dessa gifter frigörs till vattnet när algerna dör och bryts ner. Nedbrytningen är som störst vid strandkanten och på grunt vatten.  

Vad ska man tänka på vid bad?

Algblomningarna av cyanobakterier förekommer normalt i Östersjön men vindar kan föra algrikt vatten från Östersjön upp i Öresund. Du kan inte se om en algblomning är giftig eller inte. Du bör dock alltid ta det säkra före det osäkra och undvika bad i vatten med synlig algblomning. Som regel bör du avstå från att bada om du inte kan se dina fötter när du står i vatten upp till knäna.

När algblomning förekommer bör man vara särskilt försiktig med att låta barn bada då de lätt får kallsupar. Om du ändå vill bada, trots algblomning, ska du se till att undvika kallsupar samt se till att du har möjlighet till att duscha med rent vatten när du kommer upp ifrån badet. Du bör även hålla husdjur och boskap borta från stränder med algblomning eftersom djuren kan dricka av vattnet och bli sjuka.  

Vad kan hända om jag badar?

Människor som badat i giftiga algblomningar kan drabbas av bland annat hud- och ögonirritation, illamående, mag- och tarmproblem eller feberattacker. Om du får symptom eller på annat sätt känner dig dålig efter bad i vatten med mycket alger bör du kontakta läkare.  

Övergödning gör algblomningar vanligare

Alger och cyanobakterier finns i söt-, brack- och saltvatten. Tillväxten styrs av ljus, temperatur och näringstillgång. När dagarna blir längre och vattnet blir varmt (i juli-augusti) är tillväxten av cyanobakterier som störst. Övergödningen, det vill säga den ökade tillförseln av näringsämnen från mänskliga aktiviteter, har lett till att algblomningarna blir längre och intensivare. Näringsämnen (främst kväve och fosfor) tillförs naturen bland annat genom avloppsvatten, utsläpp från industrier och genom läckage från jordbruksmark.

Få mer information på sidan om badvatten.

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.