Artövervakning - fladdermöss 

Länsstyrelsen har under flera år låtit inventera stor fladdermus och nordisk fladdermus i Skåne.

Långörad fladdermus
Långörad fladdermus. Foto: Rune Gerell

Länsstyrelsen har under ett antal år låtit inventera fladdermöss enligt linjetaxeringsmetoden. Länsstyrelsen har för närvarande tagit en paus i inventeringsarbetet och arbetar med mer prioriterade projekt.

Så här kan du hjälpa till!

Fladdermöss har fått allt svårare att hitta boplatser. Detta pga att antalet gamla ihåliga träd har minskat och att vi människor tätar våra hus allt effektivare. För att hjälpa fladdermössen kan man sätta upp holkar.

Kontakta oss

Kristian Nilsson
Miljöstrategiska enheten
Kristian punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Kristian punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241520

Läs mer

Eurobats