Engagera dig i ideell miljöövervakning

Är du fågelskådare? Har du specialintresse för växter eller fjärilar. Eller brukar du titta efter vårtecken? Dina observationer är värdefulla och är du intresserad av att engagera dig så finns det ett antal sätt att göra det på.

Naturens kalender
Här kan du rapportera dina iakttagelser av vårtecken, hösttecken och allt däremellan. Tillsammans med andra bidrar du till att vi får en landsomfattande bild av årstidsskiftningar i landet. Dina observationer kommer dessutom till nytta för forskare och miljöövervakande myndigheter. Naturens kalenders hemsida

Svensk dagfjärilsövervakning
Tvärtemot vad många kanske tror är kunskapen om fjärilarna fortfarande ganska dålig. Alla kan vara med och räkna fjärilar, du behöver inte vara expert utan det räcker med att du tycker om och är intresserad av fjärilar. Svensk dagfjärilsövervaknings hemsida

Faunaväkteri
Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djur. Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Alla är välkomna att spana arter och bli faunaväktare! Faunaväkteriets hemsida

Floraväktarna
Floraväktarna följer sina arters utveckling på en eller flera lokaler från år till år genom återkommande besök. Merparten av de kärlväxter som klassificerats som hotade i Sveriges rödlista övervakas regelbundet av Floraväktarna, liksom även en del arter som betecknats som nära hotade. Här finns vackra, välkända arter som alla intresserade klarar av men också några mera svåridentifierade arter för dem med några års erfarenhet. Floraväktarnas hemsida 

Svensk fågeltaxering
Svensk fågeltaxering bygger helt på de fantastiska insatser som görs av kunniga fågelskådare runt om i landet. Idag deltar cirka 500 personer varje år. Den som känner igen våra fåglar till utseende och läte är välkommen att delta. Svensk fågeltaxerings hemsida

Engagera dig i en förening
Det finns ett flertal intresseföreningar i Skåne som man kan engagera sig i oavsett kunskapsnivå.  Föreningarna ordnar bland annat utflykter, föreläsningar och studiecirklar men bidrar också med inventeringar av olika slag.

Lunds Botaniska Förening (LBF) är trots namnet för alla floraintresserade skåningar.

Skånes ornitologiska förening (Skof) för fågelskådare.

Entomologiska sällskapet i Lund om du har intresse för insekter.

Puggehatten (Skånes mykologiska förening) för alla svampintresserade.

Mossornas vänner för mossintresserade.

Naturskyddsföreningen i Skåne  har lokala kretsar i alla delar av Skåne.

 

​Här kan du  beställa boken Dagfjärilar i Skåne - en fälthandbok (gratis)