Processen: så tog vi fram nya skånska åtgärder för miljömålen 

Under 2011-2012 har Länsstyrelsen, i samverkan med andra skånska aktörer, arbetat med att ta fram nya skånska åtgärder för att nå miljömålen. Beslut om nytt regionalt åtgärdsprogram togs i början av oktober 2012.

Logga för nya skånska åtgärder för miljömålen

Det färdiga åtgärdsprogrammet innehåller 76 prioriterade åtgärder som kan genomföras av skånska aktörer fram till och med år 2016, för att förbättra förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen i länet.

Åtgärderna redovisas tillsammans med de utmaningar vi ser för miljöarbetet i Skåne. För respektive åtgärd framgår huvudaktör och medaktör för genomförandet.

Generellt gäller att åtgärderna ska påbörjas och helst genomföras under programperioden som är 2012-2016, om inget annat slutår anges i anslutning till åtgärden.

Rapporten Skånska åtgärder för miljömålen 2012-2016

Mer information om beslutade åtgärder, inklusive fördjupade beskrivningar av åtgärderna 

Det nya åtgärdsprogram ersätter det aktualiserade Skånska miljöhandlingsprogrammet från år 2008. 

På undersidorna här kan du läsa mer om processen med att ta fram det nya åtgärdsprogrammet.

Du kan också följa vårt arbete på Facebook.

Kontakta oss

Susanne Dahlberg
Miljöstrategiska enheten
Susanne punkt Dahlberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Susanne punkt Dahlberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241287
073-3998449
Ulrika Vinka
Miljöstrateg
Miljöstrategiska enheten
ulrika punkt vinka snabela lansstyrelsen punkt se¤ulrika punkt vinka snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241729
Monika Puch
Miljömålshandläggare/RUS-samordnare
Miljöstrategiska enheten
Monika punkt Puch snabela lansstyrelsen punkt se¤Monika punkt Puch snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241591
Susanne Åberg
Miljöstrategiska enheten
Susanne punkt aberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Susanne punkt aberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241708
070-5509275

Följ arbetet med nya åtgärder för miljömålen på Facebook

Följer du vår facebooksida om miljömålen? Svara gärna på vår minienkät, så vi får veta vad du tycker!
Här finns enkäten