Miljömål

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.  

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen.

Mer information finns också hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS.

Gå till:

  
  
Description
  
  
  
  
Om miljömålenOm miljömålen
Om de 16 miljömålen, genarationsmålet och etappmålen.
Om miljömålenIn page navigation
Når vi målen?Når vi målen?
Uppföljning av varje mål.
Når vi målen?In page navigation
Arbeta med åtgärderArbeta med åtgärder
Åtgärder per aktör, verktyg och vägledning för åtgärdsarbete.
Arbeta med åtgärderIn page navigation
Så kan du bidraSå kan du bidra
Information för privatpersoner, hushåll och skolor.
Så kan du bidraIn page navigation

 Content Editor ‭[3]‬

​Här hittar du program och presentationer från "Miljömålen-igår, idag och imorgon" den 15 maj:

Program

När miljömålen kom till (Hans Wrådhe)

Här står vi idag (Annelie Johansson)

Framtidens miljömålsarbete (Johanna Alkan Olsson)

---------------------------------------

Här hittar du program och presentationer från företagsfrukosten den 16 maj:

Program

Miljöutmaningar för Skåne (Annelie Johansson)

Miljömål och globala mål (Annika Helker Lundström)

Miljöarbete som konkurrensfaktor (Erik Lindroth)

Så blir vi det mest hållbara företaget i vår bransch (Göran Berg)

Våga kommunicera företagets miljö- och hållbarhetsarbete (Lina Olivia Gustavsson)

 

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[1]‬