Konferenser och seminarier

Inom ramen för Länsstyrelsens arbete med klimatklivet genomförs en rad kunskapshöjande seminarier. Nedan läggs de senaste presentationerna upp från de seminarier som genomförts, förutsatt att föreläsarna gett sitt tillstånd.

Hur laddar vi Skåne? 1 december 2016

Träff med tema laddinfrastruktur och klimatklivet.

Presentationer av Anders Lewald från Energimyndigheten, Britt Karlsson-Green från Region Skåne, Emil Levin från Länsstyrelsen samt Ann Persson från Kävlinge Kommun:

Hur laddar vi Skåne?

Presentationer från E.ON, Clever, Eways, Kraftringen, Chargestorm, Sundrive och C4 Energi:

Hur laddar vi Skåne - leverantörspresentationer

 Sammanfattning av workshop:

Workshop

 

Infoträffar 6-7 April 2016

Under våren 2016 hölls tre informationsträffar för dig som vill söka pengar från Klimatklivet.

Presentationer från träffarna:

Allmänt om stödet, Nanna Wikholm, Naturvårdsverket

Erfarenheter av att söka stödet – Närvärme, Anders Åkesson, Konsult

Erfarenheter av att söka stödet – Biogas och laddinfrastruktur, Owe Jönsson , EON