Klimatsamverkan Skåne ska leda till åtgärder

Skånska aktörer måste samarbeta för att vi ska nå klimatmålen. I samarbete med Region Skåne och de skånska kommunerna har Länsstyrelsen därför startat upp Klimatsamverkan Skåne.
Klimatsamverkan Skånes logga

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Syftet är att öka samordning och samverkan och göra det skånska klimatarbetet effektivare. Inriktningen är framför allt att få bra åtgärder genomförda. Gemensamma projekt och en god kunskapsspridning om klimatarbetet i länet står på önskelistan.

Prioriterade områden är kampanjen 100% fossilbränslefritt 2020 Skåne 2020, Transporter, Bostäder och Fastigheter, Klimatanpassning, Hållbar konsumtion

Vill du veta mer? På www.klimatsamverkanskane.se kan du läsa mer om vad som är på gång.

 

Klimatutbildningsbidrag

Klimatsamverkan Skåne (där Länsstyrelsen Skåne ingår) delar ut klimatutbildningsbidrag till skolor och föreningar.

Mer om klimatutbildningsbidraget

Länsstyrelsen ska vara 100% fossilbränslefri 2020.

Mer om 100% fossilbränslefritt 2020

Vill du också vara med? Läs mer och anmäl dig på klimatsamverkanskane.se