Klimat- och energistrategi för Skåne

Att skapa ett hållbart energisystem är en stor utmaning. Länsstyrelsen har i dialog med skånska aktörer tagit fram en Klimat- och energistrategi för Skåne.
Klimat- och energistrategin

Klimat- och energistrategin har identifierat Skånes unika förutsättningar till att minska klimatutsläppen och ställa om energisystemet.

Strategin pekar ut tolv åtgärdsområden med stor potential. För respektive område redovisas situationen i Skåne, potential, styrmedel och åtgärder.

Klimat- och energistrategi webbversion

Klimat- och energistrategi utskriftsversion

 

Ansvaret och möjligheterna för att minska energianvändningen och för att öka andelen förnybar energi är delat mellan en rad olika aktörer.

Klimatsamverkan Skåne startade våren 2010 och är ett samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och de skånska kommunerna genom Kommunförbundet Skåne. Samverkans syfte är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne.

Ny Klimat- och energistrategi

Länsstyrelsen har under 2017 påbörjat ett arbete för att ta fram en ny Klimat- och energistrategi för Skåne. Arbetet genomförs i Klimatsamverkan Skåne i samarbete med länets aktörer.