Länsstyrelsens strategiska klimat- och energiarbete

Klimatproblemen beror i grunden på människans utsläpp av ämnen som håller kvar mer av solens värme i atmosfären - så kallade växthusgaser. Till stor del handlar det om att förbränning av fossila bränslen (kol, olja, naturgas) ger utsläpp av koldioxid.
Mycket av arbetet med att minska människans påverkan på miljön handlar därför om att minska användningen av fossila bränslen.

​​​​​​Rätt energi - mindre energi

Åtgärderna handlar bland annat om:

  • Produktion av energi på ett förnybart och hållbart sätt. Syftet är att energiproduktionen inte ska leda till utsläpp av växthusgaser.
  • Minskad användning av energi. Syftet är att vi inte ska behöva producera så mycket energi och att den förnybara energi som produceras ska räcka längre.
  • Minskad användning av fossila bränslen.

Klimat- och energistrategi

Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner, myndigheter och näringsliv arbetat fram en klimat- och energistrategi som visar hur vi ska kunna bidra till att klara klimatmålen och energiomställningen. Energibalans för Skåne är en kartläggning av den energi som produceras, tillförs och används i Skåne och vilka utsläpp av växthusgaser energianvändningen i Skåne orsakar.

Länsstyrelsen har under 2017 påbörjat ett arbete för att ta fram en ny klimat- och energistrategi för Skåne. Arbetet genomförs i Klimatsamverkan Skåne i samarbete med länets aktörer.

Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, för att göra det skånska klimatarbetet effektivare.

Länsstyrelsen ska vara 100% fossilbränslefri 2020.

Mer om 100% fossilbränslefritt 2020

Vill du också vara med? Läs mer och anmäl dig på klimatsamverkanskane.se

Vem gör vad inom klimat och energi på Länsstyrelsen?

Kontaktuppgifter