Studieresa TEMA Skyfall Köpenhamn

Länsstyrelsen bjöd in tjänstemän till en studieresa till Köpenhamn den 4 november 2014 med möjlighet att bekanta sig med hur kommunen arbetar med att klimatanpassa staden för att möta dagens och framtidens skyfall. Vi mötte tjänstemän som presenterade hur Köpenhamn arbetar med klimatanpassning och åtgärder kopplade till skyfall. Vi fick en guidad visning av Köpenhamns första Klimakvarter - ett pilotområde för klimatanpassningsåtgärder i befintlig bebyggelse kopplat till skyfall. Syftet med studieresan är att öka dialogen mellan aktörer och för att hitta verktyg och lösningar som driver arbetet framåt. Prioriterad målgrupp var kommunala tjänstemän.