Konferenser och seminarier

Inom Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning genomförs en rad kunskapshöjande seminarier som berör ämnet klimatanpassning. Kommande aktiviteter läggs ut under högerboxen aktuellt på första sidan och anmälan sker vanligtvis via Länsstyrelsens kalendarium.
Frukostseminarium på S:t Gertrud

Nedan läggs de senaste presentationerna upp från de seminarium som genomförts, förutsatt att föreläsarna gett sitt tillstånd. Är du intresserad av presentationer från tidigare seminarier går det bra att kontakta oss.

 

Seminarium Verktyg för sandvolym och erosionskänslighet
12 december 2017, Länsstyrelsen Skåne i Malmö

Under 2017 har Länsstyrelsen Skåne arbetat med att ta fram ett verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet. Verktyget syftar till att systematiskt beskriva samtliga dynamiska sandstränder i Skåne på ett liknande sätt, och beräkna volymen sand inom området mellan kust och bebyggelse/infrastruktur. Vidare görs en grundligare bedömning av ett 20-tal områden som bedöms som extra intressanta, där även en uppskattning har gjorts av den förväntade erosion om havsnivån stiger en meter. Verktyget är bland annat tänkt att fungera som stöd för kommuner vid planering av bebyggelse och åtgärder i närheten av sandstränder. För att informera om verktyget hölls ett seminarium den 12 december 2017. Presentationen från seminariet finns tillgängligt här och programmet för förmiddagen finns som andra bild i presentationen. Projektet är finansierat av SMHI.

Program och presentation

Länsstyrelsen Skåne presenterar
- Stranderosion kopplat till Länsstyrelsens uppdrag
- Övergripande om projektet
- Karteringar och beräkningar, metodik och avvägningar
- Presentation av resultat och förslag på visualisering

SGI presenterar
- Projekt CAMEL – klimatanpassning genom planerad reträtt

- Faktablad om Projekt Camel (Engelska)

Seminarium Skyfall och klimatanpassning
6 maj 2015, S:t Gertrud i Malmö

PROGRAM

Länsstyrelsen informerar
Therese Ehrnstén; klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen Skåne

Översvämningar i Perstorp 2014
Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef, Perstorps kommun 

Skador efter skyfall ur ett försäkringsperspektiv
Helén Nilsson, Chef för Byggskador, Länsförsäkringar Skåne

GIS-metod för skyfallskartering
Tomas Ekelund, klimatanpassningssamordnare & Johan Sylvén, samordnare, analytiker GIS,   Länsstyrelsen Jönköping

Blåplan och översvämningsåtgärder
Geraldine Thiere, Staffanstorps kommun

 

 

Seminarium Regional Handlingsplan för Klimatanpassning
10 september, S:t Gertrud, Malmö

Program

Presentation; IPCC:s nya rapporter med koppling till klimatanpassning 
-  Lennart Olsson, professor i geografi vid Lunds Universitet

Presentation; Information om den regionala handlingsplanen för klimatanpassning, rapporterad till regeringen 30 juni 2014
- Anna-Mary Foltýn, klimatanpassningssamordnare Länsstyrelsen Skåne