Konferenser och seminarier

Inom Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning genomförs en rad kunskapshöjande seminarier som berör ämnet klimatanpassning. Kommande aktiviteter läggs ut under högerboxen aktuellt på första sidan och anmälan sker vanligtvis via Länsstyrelsens kalendarium.
Frukostseminarium på S:t Gertrud

Nedan läggs de senaste presentationerna upp från de seminarium som genomförts, förutsatt att föreläsarna gett sitt tillstånd. Är du intresserad av presentationer från tidigare seminarier går det bra att kontakta oss.

Seminarium om skyfall och klimatanpassning
6 maj 2015, S:t Gertrud i Malmö

PROGRAM

Länsstyrelsen informerar
Therese Ehrnstén; klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen Skåne

Översvämningar i Perstorp 2014
Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef, Perstorps kommun 

Skador efter skyfall ur ett försäkringsperspektiv
Helén Nilsson, Chef för Byggskador, Länsförsäkringar Skåne

GIS-metod för skyfallskartering
Tomas Ekelund, klimatanpassningssamordnare & Johan Sylvén, samordnare, analytiker GIS,   Länsstyrelsen Jönköping

Blåplan och översvämningsåtgärder
Geraldine Thiere, Staffanstorps kommun

Seminarium Regional Handlingsplan för Klimatanpassning

10 september, St Gertrud, Malmö

Program

Presentation; IPCC:s nya rapporter med koppling till klimatanpassning 
-  Lennart Olsson, professor i geografi vid Lunds Universitet

Presentation; Information om den regionala handlingsplanen för klimatanpassning, rapporterad till regeringen 30 juni 2014
- Anna-Mary Foltýn, klimatanpassningssamordnare Länsstyrelsen Skåne