Studieresa till Nederländerna & Tyskland 2013

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med 16 skånska kommuner åkt på en studieresa i september 2013. Syftet med resan var att studera andra länders lösningar för att förebygga och hantera översvämningssituationer gällande bland annat stigande havsnivåer i ett förändrat klimat. En god samverkan i dessa frågor är nödvändig och en gemensam studieresa är en bra start i den fortsatta dialogen kring havsnivåhöjning och översvämningsrisker.

Översvämningsrisker - erfarenhetsutbyte och lärande
Reserapport studieresa till Nederländerna och Tyskland September 2013

OBS! Rapporten läses med fördel digitalt (PDF) då den innehåller interaktiva länkar!

Detaljerat program

18 september 2013

Vårt första besöksmål var The National Cooridinator Safety and Security (NCTV) of the Ministry of Security and Justice i Haag, Nederländerna.

"Disaster and Crisis Management in the Netherlands
(Mr. Corsmas Goemans (Directorate Resilience)

"The National Security Strategy"
(Mr. G.W Joris Knops) The method of risk-assessment, leading to the National Risk Assessment, and also used by the safety region for their regional risk assessment.

"The Dutch Delta Approach Future proof flood risk management in the Netherlands"
(Martien Beek, Special advisor to Delta Program Commissioner) Flood-resilience and securing fresh water supply in the Netherlands by the Delta Programme Commissioner (DPC).

Härefter åkte vi till Maeslant Barrier (Maeslantbarriären) som är en rörlig barriär som skyddar Rotterdam och omgivningar från översvämningar orsakade av storm- och springfloder. Barriären utgör en del av Deltaprojektet och är världens största rörliga konstruktion. Den tog sex år att bygga och invigdes den 10 maj 1997.

"Safety Region- Organization and Crisis Management"
(Mr. Wim de Rooij)

"The Multidisciplinary Command and Control Structure"
(Mr. Wim de Rooij)

"Introduction to Delta werk and the Maeslant Barrier" ( En volontärföreläsare som är fascineras av barriären. Hon var egentligen stjärnfysiker till vardags)

19 september 2013

Vårt mål för dagen var Deltares, som är ett oberoende institut för tillämpad forskning inom vatten, hydrologi och infrastruktur i Delft.

"Introduction on Deltares"
(Karel Heynert, Advisor Coasts and Rivers / Coordinator Europe)

"The Swedish legislation and flood risk" (Anna- Mary Foltýn, Planning Officer at County Administratve Board of Scania)

"Introduction on Netherlands and Dutch approach to risk management"
(Frans Klijn, Senior Specialist Climate Adaptation)

"Operational Flood Risk Management; Global Examples"
(Karel Heynert, Advisor Coasts and Rivers / Coordinator Europe)

"Coastal management in NL and Sand Motor experiment"
(Jan Mulder, Senior Coastal Specialist)

20 september 2013

Vi började dagen med att besöka Avdelningen för vägar, broar och vatten vid Hamburgs Stad och träffa en tjänsteman som jobbar med planering och utformning av översvämningsskydd.

"Presentation Integrated concepts for coastal flooding safety and urban development in Hamburg"
(Jan-Moritz Müller, Landesbetrieb Strassen, Brücken und Gewässer Hamburg (LSBG)

Jan-Moritz tog oss sedan ut på en exkursion i centrala Hamburg/HafenCity.

På eftermiddagen besökte vi "Institute of River and Coastal Engineering" vid Hamburg University of Technology (TUHH).

"Hamburg University of Technology Institute of River and Coastal Engineering"
(Dr.-Ing. Karl-Friedrich Daemrich)

"The German National Project KLIMZUG-Nord - Strategies adapted to Climate Change in the Metropolitan Area of Hamburg"
(Dipl.-Ing. Edgar Nehlsen)

"HoRisK – Flood Risk Management for Coastal Areas"
(M.Sc. Angelika Gruhn)

Resan avslutade med ett besök på Helmholtz Zentrum Geesthacht, Zentrum für Material- und Küstenforschung. (CSC)

"Welcome- Overview of CSC’s work"
(Prof. Guy Brasseur (Director of CSC),

"CSC climate and adaptation tool kit for cities" (Dr. Hinnerk Ries)