Klimat- och energistatistik

Här har vi samlat klimat- och energistatistik som kan vara värdefull för dig som jobbar med frågorna.

Regional klimat- och energistatistik

Skånes energiläge 2015 är en kartläggning och illustration av den energi som produceras, tillförs och används i Skåne och vilka utsläpp av växthusgaser energianvändningen i Skåne orsakar. En stor del av informationen i rapporten är baserad på Energimyndighetens kommunala och regionala energi- och utsläppsstatistik.

Klimatindikatorer

miljömålsportalen finns indikatorer för målet Begränsad klimatpåverkan, bland annat klimatpåverkande utsläpp och energianvändning.

Utsläpp av växthusgaser

Den nationella databasen för luftutsläpp visar utsläpp på läns- och kommunnivå. Databasen uppdateras årligen.

Det är möjligt att ta fram uppgifter om luftföroreningar och växthusgaser

  • på karta
  • som nedladdningsbara excelfiler
  • i enkla diagram (på länsnivå och för hela landet)

Till databasen finns hjälptexter och användarmanualer som bland annat förklarar hur du tar fram uppgifterna och hur de kan användas. Det finns också beskrivningar av metoder och datakvalitet.

Databasen är framtagen av RUS, i samverkan med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och SMED. RUS är länsstyrelsernas samverkansorgan i miljömålsarbetet.

Naturvårdsverkets sida Utsläpp i siffror

Utsläpp i siffror utgår från en databas med utsläpp från de cirka 1000 största företagen i Sverige som bedriver verksamhet som klassas som miljöfarlig. För vissa luftföroreningar visas Sveriges årliga totala utsläpp.

Siffrorna kommer från de miljörapporter som företag ska lämna till sina tillsynsmyndighet en gång per år. Alla företag som det finns uppgifter om i registret har tillstånd för sin verksamhet och för sina utsläpp.

Klimat & Energi

Symbolbild Klimat & Energi