Klimat- och energistatistik 

Här har vi samlat klimat- och energistatistik som kan vara värdefull för dig som jobbar med frågorna.

Regional klimat- och energistatistik

Energibalans för Skåne är en kartläggning och illustration av den energi som produceras, tillförs och används i Skåne och vilka utsläpp av växthusgaser energianvändningen i Skåne orsakar. Balansen visar hur energiläget i länet har utvecklats sedan 1990 och ger en ögonblicksbild för år 2010 , det vill säga den färskaste officiella statistiken som finns att tillgå. En stor del av informationen i rapporten är baserad på Energimyndighetens kommunala och regionala energi- och utsläppsstatistik.

En tidigare sammanställning av energi- och utsläppsstatistik för Skåne (fram till 2004), framtagen av Länsstyrelsen, finns här.

Klimatindikatorer

miljömålsportalen finns indikatorer för målet Begränsad klimatpåverkan, bland annat klimatpåverkande utsläpp och energianvändning.

Utsläpp av växthusgaser

Den nationella databasen för luftutsläpp visar utsläpp på läns- och kommunnivå. Databasen uppdateras årligen.

Det är möjligt att ta fram uppgifter om luftföroreningar och växthusgaser

  • på karta
  • som nedladdningsbara excelfiler
  • i enkla diagram (på länsnivå och för hela landet)

Till databasen finns hjälptexter och användarmanualer som bland annat förklarar hur du tar fram uppgifterna och hur de kan användas. Det finns också beskrivningar av metoder och datakvalitet.

Databasen är framtagen av RUS, i samverkan med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och SMED. RUS är länsstyrelsernas samverkansorgan i miljömålsarbetet.

Naturvårdsverkets sida Utsläpp i siffror

Utsläpp i siffror utgår från en databas med utsläpp från de cirka 1000 största företagen i Sverige som bedriver verksamhet som klassas som miljöfarlig. För vissa luftföroreningar visas Sveriges årliga totala utsläpp.

Siffrorna kommer från de miljörapporter som företag ska lämna till sina tillsynsmyndighet en gång per år. Alla företag som det finns uppgifter om i registret har tillstånd för sin verksamhet och för sina utsläpp.

Kontakta oss

Hanna Savola
Tillväxtexpert
Samhällsbyggnadsavdelningen
hanna punkt savola snabela lansstyrelsen punkt se¤hanna punkt savola snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241624
076-8007558

Klimat & Energi

Symbolbild Klimat & Energi