Vindkraft

Skåne är ett län med bra vindförhållanden och ett av de län som har flest uppförda vindkraftverk.

​​​​​​Vindenergi

I princip hela Skånes landyta och all havsyta är ur vindenergisynpunkt intressant för vindbruk. Man ska dock ha klart för sig att det finns variationer i vindstyrkan och att det måste göras noggranna undersökningar för att kunna avgöra om det blåser tillräckligt bra just där man tänker bygga.

GIS-data

Vindbrukskollen är en webbaserad nationell databas för vindkraft i Sverige som bland annat visar var i landet det finns vindkraftverk och var man planerar att bygga nya tillsammans med mycket annan kartbaserad information.

Vindbrukskollen är integrerad med Vindlov.se som är en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk. Tillsammans utgör de en samlad webbtjänst för vindkraft som erbjuder tillgänglig information där allt om planering- och tillståndsprocesser finns samlat.

Planering, tillstånd och prövning

Innan man anlägger ett vindkraftverk krävs planering och prövning.

Mer om planering och prövning

Vindkraftverk vid Maglarp i Trelleborgs kommun

Begränsad klimatpåverkan - illustration Tobias Flygar​Regionalt mål: Produktionen av förnybar el i Skåne ska år 2020 vara 6 terawattimmar högre än år 2002​.