Sol ger billig el under lång tid

El från solcellsanläggningar håller redan idag ett konkurrenskraftigt pris. Och priset förblir detsamma i omkring 30 år. Det framgår av en ny handledning från Länsstyrelsen Skåne som visar på möjligheten att finansiera solcellsanläggningar.

Kraftig prisminskning på fyra år

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram en handledning för att ge långivare och låntagare ett bättre underlag i bedömningen av solcellers lönsamhet. Jämfört med prognosen för det framtida elpriset är solel ett ekonomiskt bra val. Förklaringen är att priserna har sjunkit kraftigt. En vanlig solcellsanläggning till en villa kostar idag (2014) bara en fjärdedel av vad den kostade för fyra år sedan.

Lägre kostnad

Kostnaden blir 0,89 kr/kWh för en normalvilla, med en investeringskostnad på 100 000 kr och en ränta på 4,1 procent. Totalpriset (inkl nätavgift, skatt och moms) för rörlig el till en villa ligger idag på omkring 1,00 kr/kWh. Dessutom håller solelsanläggningar i minst 30 år och levererar då el till ett fast pris.

Finansiering av solcellsinstalationer, en handledning. 2014, Länsstyrelsen Skåne.

Projektet har också undersökt alternativa ägarformer för solcellsanläggningar. Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi, Energikontoret Skåne, Solar Region Skåne, 2014.