Projekt: Sol i syd

Antalet installerade solcellsanläggningar i Sverige ökar kraftigt, men solel står fortfarande för en marginell del av den totala energiproduktionen. Intresset för tekniken och den långsiktiga potentialen är dock stor. EU-projektet Sol i Syd syftar till att stimulera antalet solcellsinvesteringar i Skåne och Blekinge ytterligare bland annat genom insatser gentemot näringslivet.

Projektet Sol i Syd är ett EU-projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet syftar till att stärka solcellsbranschen och öka intresset för solenergi hos bland annat arkitekter för att på så vis öka integrationen av solenergi i nya fastigheter och öka installationsakten av solenergi i länen.

Inom projektet kommer det genomföras kompetenshöjande insatser och utbildningar för företag och installatörer. Potentialer för solenergi i Skåne och Blekinge län samt förslag på regionala mål för solel kommer tas fram. 

Projektägare är Energikontoret Skåne, samverkanspartners är bland annat Länsstyrelsen Skåne och Blekinge, Lunds universitet och Energikontor sydost.

För mer information om projektet läs på webbsidan solisyd.se.