Fossilbränslefria kommuner

Under 2016-2018 ska tio skånska kommuner arbeta för att minska sin användning av fossil energi till ett minimum. Arbetet är uppdelat i två projekt och leds av Klimatsamverkan Skåne, ett forum där Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne ingår.
Rapportframsida Full fart mot...

Vad har Emmas matavfallsdrivna sopbil, Kenneths nervösa Skypepremiär och Erics kurser i gastankning gemensamt? Jo, de är milstolpar i tio skånska kommuners resa mot 100 % fossilbränslefrihet. En resa som är i full gång, håller full fart och som beskrivs i rapporten Full fart mot en fossilbränslefri framtid! ​​Rapporten är en inventering av fossila bränslen i tio skånska kommuner.

Resan visar vägen genom satsningar på cykling, solenergi och central fordonsorganisation. Den belyser utmaningar, beskriver möjligheter och visar vad som faktiskt händer när tio kommuner tar sikte på en fossilbränslefri kommunorganisation.

Ladda ner rapporten "Full fart mot en fossilbränslefri framtid!" (pdf) 

Projekt för fossilbränslefria kommuner 

Det övergripande målet med de båda projekten Fossilfria kommuner i norra respektive södra Skåne är att de tio kommuner som deltar ska få ner användningen av fossil energi till en minimal nivå i sina verksamheter. Det innebär mer konkret att kommunerna vid projektets slut tillsammans i genomsnitt ska ha nått

  • 100% fossilbränslefri elanvändning
  • Minst 90% fossilbränslefri användning av energi för uppvärmning
  • Minst 50% fossilbränslefri användning av energi för egna resor och transporter

Det ska i sin tur leda till minskade utsläpp av växthusgaser men också påverka andra samhällsaktörer att i sin tur minska sin användning av fossil energi.

I det norra projektet ingår Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Höör och i det södra Eslöv, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg. 

Logga 100% fossilbränslefritt Skåne 

 

 

 

 

 

Alla de deltagande kommunerna har antagit utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020.

Fem arbetspaket ska leda fram till målen

  • Kommunutmaningen: Kommunerna ska årligen inventera och sammanställa användning av fossila bränslen, men även informations- och spridningsarbete inom organisationen och till medborgare och media.
  • Fossilbränslefri fordonsflotta: Kommunerna ska inventera i vilken omfattning man använder fossila bränslen i den egna verksamhetens fordon och därefter ta fram och genomföra åtgärder för att nå målet.
  • Fossilbränslefria tjänsteresor: Kommunerna ska inventera nuvarande resor och analysera klimatpåverkan från sina tjänsteresor. Därefter ska man arbeta med åtgärder, till exempel främjande av webbmöten, beteendepåverkan för fossilfria alternativ och klimatväxling/intern klimatkompensation.
  • Fossilbränslefri uppvärmning: Kommunerna kommer att arbeta med sina leverantörer av fjärrvärme eller annan uppvärmningsenergi med syfte att efterfråga fossilbränslefria alternativ.
  • Samverkan med externa fastighetsägare: Här handlar det om att hitta lösningar för lokaler som kommunen hyr av andra fastighetsägare (och alltså inte själva har rådighet över) respektive för lokaler som kommunen hyr ut till andra. Dialog och så kallade gröna hyresavtal är aktuella åtgärder.

Lägesbeskrivning i de medverkande kommunerna 2016

Nyhet om inventeringen ​​och Rapport om inventeringen.

Logga för Klimatsamverkan Skåne

Projektledning 

Projekten leds av Klimatsamverkan Skåne (där Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne ingår). Projekten medfinansieras av bland annat Klimatsamverkan Skåne och stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 Content Editor

I  nyhetsbreven kan du läsa om hur projektet fortskrider:

Nyhetsbrev 1

Nyhetsbrev 2