Fossilbränslefri Länsstyrelse år 2020

Länsstyrelsen ska bli fossilbränslefritt till år 2020. Länsstyrelsen ska använda fossilbränslefria alternativ för el, värme och transporter. I de fall fossilfria bränslen inte är möjligt att använda kommer Länsstyrelsen att klimatkompensera för koldioxidutsläppen.

​​​Länsstyrelsen vill vara ett föredöme i arbetet med att nå det nationella miljömålet begränsad klimatpåverkan. Skåne har dessutom utsetts till pilotlän för grön utveckling och detta beslut är ett steg på vägen. För att stegvis minska koldioxid utsläppen och blir fri från fossila bränslen till 2020 har Länsstyrelsen beslutat om en rad insatser. Länsstyrelsen ska:

  • endast köpa in och ha tjänstebilar som drivs med förnyelsebara bränslen. Bensinbilar på nationalparker och naturreservat samt dieselbilar på kontoren i Malmö och Kristianstad byts ut till bilar med förnyelsebara bränslen.
  • endast hyra bilar som drivs med alternativa bränslen och användningen av privata bilar, som drivs med fossila bränslen, i tjänsten ska upphöra eller minskas.
  • minska flygresandet genom att följa rese- och mötespolicyn och åka tåg istället för att flyga.
  • ersätta resor med webbaserade möten där så är möjligt.
  • använda endast grön el på hela Länsstyrelsen.
  • verka för att ett system för grön fjärrvärme införs.
  • klimatkompensera för de koldioxidutsläpp som inte har reducerats.

 

Länsstyrelsen ska vara 100% fossilbränslefri 2020.

Mer om 100% fossilbränslefritt 2020

Vill du också vara med? Läs mer och anmäl dig på klimatsamverkanskane.se