Samordnad varudistribution i skånska kommuner

Samordnad varudistribution av kommunalt gods kan minska varutransporterna inom kommunens gränser med mellan 60-80 procent. Denna affärsmodell har inte bara fördelen av minskade klimatutsläpp, minskat buller och ökad trafiksäkerhet. Den möjliggör även för kommuner att utöka andelen lokala livsmedelsleverantörer.

​​​​I denna studie har Länsstyrelsen Skåne undersökt möjligheten att införa samordnad varudistribution i flera skånska kommuner med de positiva effekter som det medför. Detta är också den första regionala kartläggningen i Sverige av kommuners inställning till samordnad varudistribution. Arbetet fortsätter med ett projekt där skånska kommuner får stöd med att ta fram underlag till politiskt beslut om samordnad varudistribution. Därefter syftar Länsstyrelsen Skåne att söka medel till ett införandeprojekt och göra Skåne till den ledande svenska regionen gällande samordnad varudistribution.​​

Rapport: Samordnad varudistribution i skånska kommuner 2016​ (pdf)