Den bästa kilowattimmen är den som aldrig används

En viktig väg att begränsa klimatförändringar är att inte använda mer energi än nödvändigt. Med modern teknik kan energianvändningen effektiviseras.

​​​​​​​"Energianvändningen i Skåne ska år 2020 vara 10 procent lägre än genomsnittet för åren 2001-2005." Det är ett av Skånes regionala klimatmål. Energieffektivisering har stor effekt på klimatet och den ökar möjligheterna att helt och hållet övergå till förnybar energi.

Energieffektivisering och energibesparing innebär att man försöker effektivisera den befintliga energianvändningen genom att minska den eller genom att få ut mer nytta av den. Genom att effektivisera användningen av energin frigörs mer energi i samhället utan att energiproduktionen ökar. Energieffektivisering är en av de viktigaste åtgärder som kan genomföras för att minska klimatpåverkan. Effektivisering kan göras på flera håll både inom byggsektorn, industrin och transporter.

Länsstyrelsen följer årligen upp energianvändningen i Skåne. Läs mer om denna uppföljning under fliken Statistik.

Energieffektivisering hos små och medelstora företag


Det finns en generell potential för energieffektivisering i svensk industri och tillverkande företag på 10-20 procent. Genom att minska företagets energianvändning och öka användningen andelen förnybar energi kan ditt företag både minska sina kostnader, blir mer konkurrenskraftigt, förbättra arbetsmiljön för de anställda och bidra till en mindre miljöpåverkan. Länsstyrelsen driver flera projekt för att stödja företag i detta arbete, det finns även flera stöd att söka för energieffektivisering. Läs mer om stöd till företag på www.energimyndigheten.se/smf eller läs nedan under rubriken ”Pågående och avslutade projekt”.

Pågående och avslutade projekt

Energieffektivisering av lantbruk genom tillsyn och prövning

Energieffektivisering genom upphandling

PROEFF - energieffektivisering i skånska företag 

Spillvärmesamarbeten

Nätverk för energieffektivisering

Tillsynsvägledning: goda råd från Länsstyrelsen

En viktig arbetsuppgift för länsstyrelsen är att vägleda kommunerna i deras dagliga miljö- och hälsoskyddsarbete. Läs mer om vår tillsynsvägledning inom klimat och energi.

Regionalt mål: ​Begränsad klimatpåverkan - illustration Tobias Flygar​Energianvändningen i Skåne ska år 2020 vara 10 procent lägre än genomsnittet för åren 2001-2005. Målet avser slutlig energianvändning.​

Vem gör vad inom klimat och energi på Länsstyrelsen?

Kontaktuppgifter