Den bästa kilowattimmen är den som aldrig används

En viktig väg att begränsa klimatförändringar är att inte använda mer energi än nödvändigt. Med modern teknik kan energianvändningen effektiviseras.

​​​​​​​"Energianvändningen i Skåne ska år 2020 vara 10 procent lägre än genomsnittet för åren 2001-2005." Det är ett av Skånes nya klimatmål. Energieffektivisering har stor effekt på klimatet och den ökar möjligheterna att helt och hållet övergå till förnybar energi.

Insatser kan delas in i sektorerna byggnader, industri och transporter. Det är med denna indelning som energianvändningen följs upp i statistiken på lokal och regional nivå.

 

Energieffektivisering hos små och medelstora företag

Minska användningen av energi och öka andelen förnybar energi. Det kan göra att ditt företag både minskar sina kostnader, blir mer konkurrenskraftigt, förbättrar arbetsmiljön för de anställda och påverkar miljön mindre. Nu erbjuder Energimyndigheten flera olika stöd till små och medelstora företag. Läs mer på www.energimyndigheten.se/smf/

Projekt inom energieffektivisering

Energieffektivisering av lantbruk genom tillsyn och prövning

Energieffektivisering genom upphandling

PROEFF - energieffektivisering i skånska företag 

Spillvärmesamarbeten

Nätverk för energieffektivisering

Tillsynsvägledning: goda råd från Länsstyrelsen

En viktig arbetsuppgift för länsstyrelsen är att vägleda kommunerna i deras dagliga miljö- och hälsoskyddsarbete. Läs mer om vår tillsynsvägledning inom klimat och energi.

Regionalt mål: ​Begränsad klimatpåverkan - illustration Tobias Flygar​Energianvändningen i Skåne ska år 2020 vara 10 procent lägre än genomsnittet för åren 2001-2005. Målet avser slutlig energianvändning.​

Vem gör vad inom klimat och energi på Länsstyrelsen?

Kontaktuppgifter