Den bästa kilowattimmen är den som aldrig används

En viktig väg att begränsa klimatförändringar är att inte använda mer energi än nödvändigt. Med modern teknik kan energianvändningen effektiviseras.

"Energianvändningen i Skåne ska år 2020 vara 10 procent lägre än genomsnittet för åren 2001-2005." Det är ett av Skånes nya klimatmål. Energieffektivisering har stor effekt på klimatet och den ökar möjligheterna att helt och hållet övergå till förnybar energi.

Insatser kan delas in i sektorerna byggnader, industri och transporter. Det är med denna indelning som energianvändningen följs upp i statistiken på lokal och regional nivå.

 

Projekt inom energieffektivisering

Energieffektivisering av lantbruk genom tillsyn och prövning

Energieffektivisering genom upphandling

PROEFF - energieffektivisering i skånska företag 

Spillvärmesamarbeten

Nätverk för energieffektivisering

Tillsynsvägledning: goda råd från Länsstyrelsen

En viktig arbetsuppgift för länsstyrelsen är att vägleda kommunerna i deras dagliga miljö- och hälsoskyddsarbete. Läs mer om vår tillsynsvägledning inom klimat och energi.

Klimat & Energi

Symbolbild Klimat & Energi

Vem gör vad inom klimat och energi på Länsstyrelsen?

Kontaktuppgifter