Incitament för energieffektivisering

Hur kan fler företag spara energi på ett enklare sätt? Projektet Incitament för energieffektivisering stödjer små och medelstora företag, som omfattas av miljötillsyn, att komma igång med energiarbetet.

​​Projektet Incitament för energieffektivisering är medfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet

För att tillsynspersonal och företag ska få ökad kunskap inom energieffektivisering har ett metodstöd, eller en verktygslåda, tagits fram inom projektet. Verktygslådan är utformad på ett sätt så att tillsynspersonal ska kunna ge bästa möjliga stöd inom energieffektivisering och för att små och medelstora företag ska kunna arbeta vidare på egen hand efter energitillsynen.

För att ge tillsynspersonal ytterligare möjligheter att stärka sin kompetens kring energieffektivisering ordnas flera seminarier inom projektet, se mer information nedan.

Målet är att 1500 små och medelstora företag i hela landet år 2019 ska ha kommit igång med att minska sin energianvändning på ett systematiskt och strukturerat sätt.

När företagen energieffektiviserar sänker de sina kostnader, stärker sin konkurrenskraft och värnar om miljön. Dessutom följer företagen också de krav som miljöbalken ställer på att alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor.

Projektet finansieras av EU:s nationella regionalfondsprogram och drivs av Energimyndigheten tillsammans med samtliga länsstyrelser i Sverige. Arbetet pågår under perioden 2016–2019. Mer information hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Material till företag

Metodstöden består dels av stöd till tillsynspersonal och dels av konkreta verktyg som ger små och medelstora företag hjälp att energieffektivisera:

  • ​​​Ett material om e​nergiledning och hur företag kan arbeta systematiskt och strukturerat med energifrågor.
  • Fyra vägledningar som hjälper företag att välja åtgärder och bästa tillgängliga teknik för jordbruk, gjuterier, ytbehandling och stödprocesser. 
  • Verktyg som hjälper företag att prioritera bland åtgärderna genom att kombinera både hållbarhetsaspekter, mervärden och ekonomiska kalkyler.
  • Fem inspirerande filmer med goda exempel inom energieffektivisering.

Verktygen presenteras av tillsynsmyndigheten för små och medelstora företag i samband med den ordinarie tillsynen under hela 2018. Du hittar alla verktygen på Energimyndighetens webbsida.

Motiverade samtal i energitillsynen

I Skåne har nu 13 miljöinspektörer utbildats i hur samtalsmetodiken Motiverande samtal (MI) kan användas för att motivera företag att börja arbeta systematiskt med energieffektivisering. Vill ditt miljökontor få hjälp med hur ni kan arbeta med MI inom er energitillsyn? Då kan ni kontakta någon av inspektörerna i excelfilen och be denne komma och hålla en kort utbildning i metodiken för er. De hjälper er gärna i mån av tid!

Kontaktuppgifter till inspektörer och energirådgivare.

Material till inspektörer och energirådgivare

Planering: Incitament för energieffektivisering

Här kan du läsa om vad som händer i projektet under 2017 till 2019. 

Tio kriterier för systematiskt energieffektiviseringsarbete

Här kan du läsa om de tio kriterierna, som bland annat används i projektet utvärderingsenkät. 

Instruktion för exempel på PP vid företagsbesök

Instruktion för exempel på PP vid företagsbesök.docx

Exempel för bokningsmail till företagsbesök

Exempel-Bokningsmail företagsbesök IEE LstSkåne.docx

Exempel för presentation till företagsbesök 

Exempel-Presentation företagsbesök LstSkåne.pptx

Nyhetsbrev

I nyhetsbrevet hittar du senaste nytt om projektet i Skåne.

17-12-06 God jul och gott nytt år

Om gjuterier, enkäter och träffen i februari. Läs brevet här.

17-11-13 Varmt välkomna på höstens träffar

Läs brevet här.

17-09-28 Vad händer i höst? Och vad händer nästa år? 

Tidslinjen ger dig översikt. Läs brevet här.

17-06-21 Välkommen till kommunnätverket för Incitament för energieffektivisering!

Om kommande seminarier och kartläggningen av hur Skånes kommuner arbetar med energi i tillsynen. Läs brevet här.

Kommande seminarier och nätverksträffar

18-03-15 Grundutbildning om egenkontroll av energihushållning i energitillsyn i Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Krav enligt miljöbalken på energihushållning finns främst i de allmänna hänsynsreglerna och berör därför alla slags verksamheter. Mer information och anmälan

Tidigare seminarier och nätverksträffar

2018-02-05 Nätverksträff

Fokus på träffen var hur vi ska genomföra företagsbesöken under 2018.

Enkät vid företagsbesök incitament - Excelmall.xlsx

Enkät vid företagsbesök incitament - wordmall.docx

Förtydligande av de 10 kriterierna.docx

Instruktion till hur man söker behörighet till sidan företagsbesök incitament.docx

Presentationer som visades under dagen:

Länsstyrelsen Skåne - Nytt i projektet.pptx

Energikontoret Skåne och energikartläggningsstöd.pptx

Presentation 180205 Hässleholm.pptx

17-11-22 och 18-01-10 Utbildning i motiverande samtal i Malmö

Utbildning i metodiken ”Motiverande samtal” för kommuner som är ambassadörer i projektet.

Presentationen som visades under dagen

Kompendium – Motiverande samtal vid energitillsyn

Övningshäfte – Motiverande samtal vid energitillsyn

Facit – Motiverande samtal vid energitillsyn

Övningshäfte för kollegor – Motiverande samtal vid energitillsyn

17-10-25 Seminarium i Hässleholm

Fokus på projektets metodstöd för energieffektivisering via miljötillsyn.
Mer information. 
Programmet för dagen.
Presentationen som visades under dagen.
Alla metodstöden hittar du på Energimyndighetens webbsida.

17-04-20 Workshop 

Fokus på energi och tillsyn.
Programmet för dagen

Presentationer som visades under dagen:
Behövs mer stöd? Erfarenheter från PROEFF och andra energitillsynsprojekt (Veronica Lindeberg)
Incitament för energieffektivisering - status och metodstöd (Peter Odhner)
Hinder mot och drivkrafter för energieffektivisering (Patrik Thollander)
Energitillsyn - vad är det? (Niklas Hansson)
Energi i tillsyn. Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholms kommuner (Kristina Engdahl)

16-09-19 Uppstartsmöte 

Fokus på regionala klimatsatsningar till nytta för företag och miljön. Programmet för dagen 

Presentationer som visades under dagen:
Incitament för energieffektivisering, bakgrund 
Incitament för energieffektivisering, basaktiviteterna 
Incitament för energieffektivisering​ och Länsstyrelsens tillsynsprojekt 
Energieffektiviseringsnätverk 
Ekonomiska stöd att söka för företag 
Information Klimatklivet