Incitament för energieffektivisering

Hur kan fler företag spara energi på ett enklare sätt? Projektet Incitament för energieffektivisering stödjer små och medelstora företag, som omfattas av miljötillsyn, att komma igång med energiarbetet.

​​För att tillsynspersonal och företag ska få ökad kunskap inom energieffektivisering har ett metodstöd, eller en verktygslåda, tagits fram inom projektet. Verktygslådan är utformad på ett sätt så att tillsynspersonal ska kunna ge bästa möjliga stöd inom energieffektivisering och för att små och medelstora företag ska kunna arbeta vidare på egen hand efter energitillsynen.

För att ge tillsynspersonal ytterligare möjligheter att stärka sin kompetens kring energieffektivisering ordnas flera seminarier inom projektet, se mer information nedan.

Målet är att 1500 små och medelstora företag i hela landet år 2019 ska ha kommit igång med att minska sin energianvändning på ett systematiskt och strukturerat sätt.

När företagen energieffektiviserar sänker de sina kostnader, stärker sin konkurrenskraft och värnar om miljön. Dessutom följer företagen också de krav som miljöbalken ställer på att alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor.

Projektet finansieras av EU:s nationella regionalfondsprogram och drivs av Energimyndigheten tillsammans med samtliga länsstyrelser i Sverige. Arbetet pågår under perioden 2016–2019. Mer information hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Material och stöd

Metodstöden består dels av stöd till tillsynspersonal och dels av konkreta verktyg som ger små och medelstora företag hjälp att energieffektivisera:

  • ​​​Ett material om e​nergiledning och hur företag kan arbeta systematiskt och strukturerat med energifrågor.
  • Fyra vägledningar som hjälper företag att välja åtgärder och bästa tillgängliga teknik för jordbruk, gjuterier, ytbehandling och stödprocesser. 
  • Verktyg som hjälper företag att prioritera bland åtgärderna genom att kombinera både hållbarhetsaspekter, mervärden och ekonomiska kalkyler.
  • Fem inspirerande filmer med goda exempel inom energieffektivisering.

Verktygen presenteras av tillsynsmyndigheten för små och medelstora företag i samband med den ordinarie tillsynen under hela 2018. Du hittar alla verktygen på Energimyndighetens webbsida.

Bra dokument

Planering: Incitament för energieffektivisering

Här kan du läsa om vad som händer i projektet under 2017 till 2019. 

Senaste nytt

I nyhetsbrevet hittar du senaste nytt om projektet i Skåne.

17-09-28 Vad händer i höst? Och vad händer nästa år? 

Tidslinjen ger dig översikt. Läs brevet här.

17-06-21 Välkommen till kommunnätverket för Incitament för energieffektivisering!

Om kommande seminarier och kartläggningen av hur Skånes kommuner arbetar med energi i tillsynen. Läs brevet här.

Kommande seminarier i Skåne

18-01-10 Tvådagars seminarium i Malmö

Fokus på tekniker för att hitta företagens egna drivkrafter inom energieffektivisering vid tillsynsmöten. Endast för tillsynspersonal. Läs mer i inbjudan och anmäl dig här.

18-02-05 Kommunnätsverksträff i Malmö

Fokus på utbyte av erfarenheter kring företagsbesöken.
Läs mer och anmäl dig här!

Tidigare seminarier i Skåne

17-11-22 Utbildning i motiverande samtal i Malmö

Utbildning i metodiken ”Motiverande samtal” för kommuner som är ambassadörer i projektet.

Presentationen som visades under dagen

Kompendium – Motiverande samtal vid energitillsyn

Övningshäfte – Motiverande samtal vid energitillsyn

Facit – Motiverande samtal vid energitillsyn

Övningshäfte för kollegor – Motiverande samtal vid energitillsyn

17-10-25 Seminarium i Hässleholm

Fokus på projektets metodstöd för energieffektivisering via miljötillsyn.
Mer information. 
Programmet för dagen.
Presentationen som visades under dagen.
Alla metodstöden hittar du på Energimyndighetens webbsida.

17-04-20 Workshop 

Fokus på energi och tillsyn.
Programmet för dagen

Presentationer som visades under dagen:
Behövs mer stöd? Erfarenheter från PROEFF och andra energitillsynsprojekt (Veronica Lindeberg)
Incitament för energieffektivisering - status och metodstöd (Peter Odhner)
Hinder mot och drivkrafter för energieffektivisering (Patrik Thollander)
Energitillsyn - vad är det? (Niklas Hansson)
Energi i tillsyn. Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholms kommuner (Kristina Engdahl)

16-09-19 Uppstartsmöte 

Fokus på regionala klimatsatsningar till nytta för företag och miljön. Programmet för dagen 

Presentationer som visades under dagen:
Incitament för energieffektivisering, bakgrund 
Incitament för energieffektivisering, basaktiviteterna 
Incitament för energieffektivisering​ och Länsstyrelsens tillsynsprojekt 
Energieffektiviseringsnätverk 
Ekonomiska stöd att söka för företag 
Information Klimatklivet