PROEFF - energieffektivisering i skånska företag

PROEFF är ett projekt som drivits av Länsstyrelsen i Skåne och Energikontoret i Skåne i nästan 6 år. Målet har bland annat varit att synliggöra den stora potential till energieffektivisering som finns i skånska företag.
Klimat & energi

​Namnet PROEFF är en förkortning för ”Projekt för energieffektivisering i skånska företag genom tillsyn och rådgivning” och syftar till att hjälpa skånska företag effektivisera sin verksamhet genom att visa möjligheterna till energieffektivisering genom lönsamma åtgärder. Detta har gjorts genom ökad energitillsyn, energi- och klimatrådgivning samt utbildningsinsatser om energieffektivisering till företagen.  

Projektet har dessutom bidragit till:

  • Ökad energimedvetenhet hos skånska företag
  • Ökad energikompetens bland länets energi- och klimatrådgivare samt miljöinspektörer
  • Stärkt samarbete mellan energi- och klimatrådgivare och miljöinspektörer
  • Stärkt samarbete mellan det regionala energikontoret och länsstyrelsen

Flera skånska kommuner har valt att gå med i projektet och därmed arbeta aktivt med att stödja företagen i energiarbetet, bland annat genom ökad energirådgivning och energitillsyn. I PROEFF III medverkade 21 av Skånes 33 kommuner.

Läs mer:

Slutrapport PROEFF III

Se även www.proeff.se

 

Mer om PROEFF

Slutrapport PROEFF III

Slutrapport PROEFF II

Inspirationsseminarier: dokumentation

Energimyndigheten genomförde en kurs för miljöinspektörer samt energi- och klimatrådgivare, den 25 mars 2014, på Länsstyrelsen i Malmö. Utbildningsmaterial från kursen