Energieffektiviseringsnätverk för små och medelstora företag

Små och medelstora företag med en energiförbrukning större än 1 GWh per år erbjuds möjlighet att delta i energieffektiviseringsnätverk. Energikontoret Skåne och Länsstyrelsen Skåne fungerar som koordinatorer för nätverken.

​​​​​Totalt kommer omkring 50 företag i Skåne​ erbjudas plats i ett av fem energieffektiviseringsnätverk. Genom att delta i nätverken får företagen möjlighet att minska sina energikostnader och sin miljöpåverkan, stärka energikompetensen och även stärka varumärket gentemot kund. 

I nätverket utbildas man i både organisatoriska frågor som ledningssystem, policy och handlingsplan och i tekniska åtgärder som till exempel belysning, ventilation, värmeåtervinning och kyla. Energieffektiviseringsnätverken är en nationell satsning som till största delen subventioneras av staten och av EU-medel.

Nätverken träffas tre-fyra gånger per år. Varje nätverk kommer att ha en koordinator och en energiexpert kopplad till sig. Dessa kommer att kunna ge stöd till varje medlemsföretag både i grupp och enskilt mellan nätverksträffarna (cirka 150 timmar individuell rådgivning från energiexpert). Såväl nätverksträffarna som den individuella rådgivningen mellan träffarna ingår i medlemsavgiften som är 10 000 kronor/år.

Mer information om stöd till små och medelstora företag på ​www.energimyndigheten.se/sm​f