Miljö och klimat

Illustration miljö och klimat

Vi har en viktig roll när det gäller miljö- och klimatarbetet i Skåne. Vi samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.