Vigsel 

Foto på en hand med vigselring som håller en bukett
Foto: Ita Jablonska

Borgerliga vigselförrättare

Länsstyrelsen Skåne utser borgerliga vigselförrättare, oftast efter förslag från kommunerna i länet.

Behöver du en vigselförrättare?

De personer som utses till vigselförrättare får ett så kallat förordnande, och som regel gäller förordnandet inte för enstaka vigslar. Länsstyrelsen Skåne har en förteckning över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län och du kan vända dig till oss eller till din kommun för att få reda på vilka de är.

Tid för vigsel beställs hos vigselförrättaren men i vissa kommuner kan en tid också beställas hos kommunen.

Vill du bli vigselförrättare?

Kontakta oss antingen via mail på skane@lansstyrelsen.se eller telefon 010-224 10 00

Äktenskapstillstånd

Länsstyrelsen Skåne prövar ansökan om tillstånd till äktenskap mellan halvsyskon och adoptivsyskon. Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap. Efter en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2014 kan inte längre tillstånd ges till äktenskap för den som är under 18 år.  

 Ansökan om tillstånd för halvsyskon/adoptivsyskon att få gifta sig.

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.

Kontakta oss

skane snabela lansstyrelsen punkt se¤skane snabela lansstyrelsen punkt se
010–2241000