Vigsel

Foto på en hand med vigselring som håller en bukett

Borgerliga vigselförrättare

Länsstyrelsen Skåne utser borgerliga vigselförrättare, oftast efter förslag från kommunerna i länet.

Behöver du en vigselförrättare?

De personer som utses till vigselförrättare får ett så kallat förordnande, och som regel gäller förordnandet inte för enstaka vigslar.

Här kan du se länets vigselförrättare uppdelat per kommun.

Tid för vigsel beställs hos vigselförrättaren men i vissa kommuner kan en tid också beställas hos kommunen.

Vill du bli vigselförrättare?

Kontakta oss antingen via mail på skane@lansstyrelsen.se eller telefon 010-224 10 00

Äktenskapstillstånd

Länsstyrelsen Skåne prövar ansökan om tillstånd till äktenskap mellan halvsyskon och adoptivsyskon. Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap. Efter en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2014 kan inte längre tillstånd ges till äktenskap för den som är under 18 år.  

 Ansökan om tillstånd för halvsyskon/adoptivsyskon att få gifta sig. 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.