Vigsel 

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare oftast efter förslag från kommunerna i länet.

De personer som utses till vigselförrättare får ett så kallat förordnande, och som regel gäller förordnandet inte för enstaka vigslar. Länsstyrelsen har en förteckning över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län och du kan vända dig till Länsstyrelsen eller till din kommun för att få reda på vilka de är.

Tid för vigsel beställs hos vigselförrättaren men i vissa kommuner kan en tid också beställas hos kommunen.

Du behöver Länsstyrelsens tillstånd om du är under 18 år eller om du vill ingå äktenskap med någon som är det.

 

Länk till förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare.

Kontakta oss

skane snabela lansstyrelsen punkt se¤skane snabela lansstyrelsen punkt se
010–2241000