Vigsel 

Foto på en hand med vigselring som håller en bukett
Foto: Ita Jablonska

Borgerliga vigselförrättare

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare oftast efter förslag från kommunerna i länet.

De personer som utses till vigselförrättare får ett så kallat förordnande, och som regel gäller förordnandet inte för enstaka vigslar. Länsstyrelsen har en förteckning över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län och du kan vända dig till Länsstyrelsen eller till din kommun för att få reda på vilka de är.

Tid för vigsel beställs hos vigselförrättaren men i vissa kommuner kan en tid också beställas hos kommunen.

Äktenskapstillsånd

Länsstyrelsen prövar ansökan om tillstånd till äktenskap mellan halvsyskon och adoptivsyskon.

Från och med den 1 juli 2014 är möjligheten att ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för att få gifta sig innan man fyllt 18 år borttagen

Regeringen har beslutat att ändra äktenskapsbalken 2 kapitlet 1 § till ”Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap.” Det innebär att äktenskap mellan två personer där den ena eller båda personerna är under 18 år inte längre tillåts. Det finns ingen möjlighet att göra undantag från denna regel.

 

Kontakta oss

skane snabela lansstyrelsen punkt se¤skane snabela lansstyrelsen punkt se
010–2241000