Vigsel

Foto på en hand med vigselring som håller en bukett

Borgerliga vigselförrättare

 

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare oftast efter förslag från kommunerna i länet.


De personer som utses till vigselförrättare får ett så kallat förordnande, och som regel gäller förordnandet inte för enstaka vigslar. Länsstyrelsen har en förteckning över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län och du kan vända dig till Länsstyrelsen eller till din kommun för att få reda på vilka de är. Tid för vigsel beställs hos vigselförrättaren men i vissa kommuner kan en tid också beställas hos kommunen.

Äktenskapstillstånd

Länsstyrelsen Skåne prövar ansökan om tillstånd till äktenskap mellan halvsyskon och adoptivsyskon. Se blankett för ansökan i högerspalten.  

Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap. Efter en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2014 kan inte längre tillstånd ges till äktenskap för den som är under 18 år. 

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.