Svenska flaggor på linor mellan hus.

Länsstyrelsen Skåne handlägger anmälningar om svenskt medborgarskap för medborgare från Danmark, Finland, Norge och Island . Är du medborgare i ett annat land ska du vända dig till Migrationsverket.

Lagen om svenskt medborgarskap ändras den 1 april 2015. Alla nordiska medborgare som har bott i Sverige i fem år kan nu göra anmälan om svenskt medborgarskap hos länsstyrelsen. För Barn gäller tre års bosättning i Sverige. Våra beslut om svenskt medborgarskap gäller från den dag då anmälan kom in till länsstyrelsen.

Ändringarna i lagen kan du se här. 

Anmälan om svenskt medborgarskap

Följande villkor ska vara uppfyllda.

 

Vuxen(över 21 år)
Vuxna personer kan få svenskt medborgarskap om de

  • Är danska, finländska, norska eller isländska medborgare
  • Har bott i Sverige de senaste fem åren
  • Inte har dömts till fängelse eller någon annan frihetsberövande påföljd under de senaste fem åren.

Ungdom (18-21 år)

  • Ha fyllt 18 men inte 21 år
  • Utan avbrott bott i Sverige sedan de fyllde 13
  • Ha permanent uppehållstillstånd i Sverige

Barn

Vårdnadshavare kan göra anmälan om svenskt medborgarskap för barn

  • Om barnet bott i Sverige de senaste 3 åren
  • Anmälan ska göras innan barnet fyllt 18
  • Barn över 12 år ska själva lämna samtycke till anmälan
  • Barnet ska ha permanent uppehållstillstånd i Sverige

Om barnets vårdnadshavare anmäler att de vill ha svenskt medborgarskap medföljer deras ogifta barn under 18 år automatiskt. Barnen kan även omfattas om anmälan bara gäller ena vårdnadshavaren, förutsatt att han eller hon har ensam vårdnad om barnet eller har gemensam vårdnad och den andra vårdnadshavaren redan är svensk medborgare.

Dubbelt medborgarskap

Danska, finska och isländska medborgare kan ha dubbelt medborgarskap. Norska medborgare förlorar sitt tidigare medborgaskap när de blir svenska medborgare.

Återgå till svenskt medborgarskap

Om du av någon anledning förlorat ditt medborgarskap kan du i vissa fall återfå det genom anmälan till Länsstyrelsen.

 

 

 Skåne ansvarar för flera län

Länsstyrelsen Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.