Anmälan om svenskt medborgarskap

Personer som är nordiska medborgare (Danmark, Finland, Norge och Island) kan få svenskt medborgarskap genom anmälan till Länsstyrelsen.

Om du inte är nordisk medborgare ska du ansöka om svenskt medborgarskap hos Migrationsverket.

Dubbelt medborgarskap
Finska, danska och isländska medborgare behåller sina  medborgarskap när de blir svenska medborgare.  Norska medborgare förlorar sina medborgarskap när de blir svenska medborgare.

Anmälningsblanketter
Anmälningsblankett kan beställas hos Länsstyrelsen eller finns att skriva ut på Migrationsverkets hemsida. Länk till blanketter finns nedan.

Blankett 306031 för Vuxen

Blankett 318011 för Barn

Blankett 315011 för Ungdom 18-21 år

Blankett 305021 om man tidigare varit svensk medborgare och vill återfå sitt svenska medborgarskap

Ett personbevis ska alltid bifogas och kan beställas hos Skatteverket 0771-567 567 eller via denna sida (välj aktör: Länsstyrelsen). Det är viktigt att ändamålet för personbeviset är ansökan om svenskt medborgarskap.

Avgifter

Anmälningsavgiften för vuxna är 475 kr 

För ungdomar (18-21 år) 175 kr

För barn 175 kr  

Observera att då barn under 18 år medföljer vårdnadshavarens anmälan tas ingen avgift ut för barnet.

Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen Skåne.

Bankgiro 102-2912 ange "medborgarskap" och personnummer på personen som anmälan avser som referens.

När betalningen registrerats börjar handläggningen av din anmälan.

Skicka anmälan till:

Länsstyrelsen Skåne
Förvaltningsjuridiska enheten
Östra Boulevarden 62 A
291 86 Kristianstad