Livsmedelskontroll

Ärtor

Länsstyrelsen har ansvar för den regionala livsmedelskontrollen och för att kontrollera primärproducenterna av livsmedel.

 

 

 

Primärproduktion av foder och livsmedel

För att djuren, och i slutänden även människor, ska må bra är det viktigt att foder till djuren produceras, hanteras, lagras, transporteras och används på ett säkert sätt. Primärproduktionen är första ledet i livsmedelskedjan och omfattar bland annat produktion av kött, mjölk, spannmål, grovfoder samt framställning av foderblandningar. Primärproduktionen kontrolleras i flera led av Länsstyrelsen och Jordbruksverket.

Dessutom ingår jakt, fiske, biodling och insamling av bär och svamp samt lagring och transport av både foder och livsmedel. Alla anläggningar för primärproduktion ska vara registrerade, och det finns regler om vilka tillsatser, läkemedel, genmodifieringar med mera som är tillåtna.

 

Läs mer 

Livsmedelskontroll

Syftet med livsmedelskontrollen är att den mat som tillhandahålls till konsument ska vara så säker som möjligt och att man inte ska riskera att bli sjuk av den. Kommunerna kontrollerar att den som producerar och säljer livsmedel har tillräckliga kunskaper om livsmedelshantering och livsmedelshygien samt att lokalerna för tillverkning och distribution uppfyller kraven för att uppnå målet med säkra livsmedel. Länsstyrelsen granskar kommunernas livsmedelskontroll för att se till att den sköts på ett bra sätt och ger stöd åt kommunerna i kontrollarbetet, bl.a. genom samordning av projektinriktad livsmedelskontroll, utbildningsdagar mm. Länsstyrelsen bevarkar också frågor om allmän livsmedelshygien, smittspridningsrisk via livsmedel, samt frihet från bekämpningsmedel och läkemedel i livsmedel. Information om vad som gäller vid livsmedelshantering, nyheter inom området mm, hittar du på Livsmedelsverkets hemsida.