Styrel - styrning av el vid elbrist

Styrel är ett system för att styra elförsörjningen vid elbrist. Länsstyrelsen ska stödja kommunerna i deras arbete med att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare. Under 2014 startar en ny planeringsomgång.
Ställverk

Styrel ska säkra elförsörjningen till samhällsviktiga funktioner som sjukvård, äldreomsorg och vattenförsörjning. Om det uppstår brist på el i Sverige kan Svenska Kraftnät koppla bort andra elanvändare, som en åtgärd för att skydda elnätet. Systemet för Styrel skapades under 2011, i ett omfattande samarbete mellan Länsstyrelsen, kommunerna, Energimyndigheten och andra centrala myndigheter. Under 2014 startar den andra planeringsomgången.

Du kan läsa mer om systemet Styrel via länkarna till höger. 

Nyheter

Arbetar du med Styrel i kommun, elnätsbolag eller landsting? Här samlar vi nyheterna som är viktiga för dig.

2014-10-15 Inbjudan till startmöte Styrel

Länsstyrelsen bjuder in till ett startmöte för att informera om den andra planeringsomgången av Styrel.

Mer information och anmälan i Kalendern.

2014-09-22 Handboken publicerad

Nu har handboken för Styrels planeringsomgång 2014-2015 kommit. Du hittar den under "Dokument" till höger tillsammans med en användarhandledning för planeringsdokument i Styrel.

2014-08-25 Utvärderingsfilm via Youtube

Nu finns utvärderingsfilmen från El Prio-övningen upplagd på denna sida, se länk till höger

2014-06-30 Utvärderingsrapport El Prio 2013

Till sist är då utvärderingen efter samverkansövningen El Prio klar. Du hittar den till höger här på sidan.

2014-06-02 Nytt nummer av Energimyndighetens nyhetsbrev

I detta nummer av nyhetsbrevet kan du läsa mer om utbildningarna, referensgruppsmöte och erfarenhetsforum för länsstyrelserna.
Nyhetsbrev Styrel, Nr 2 2014

2014-06-02 Nytt nummer av Energimyndighetens nyhetsbrev

I årets första nummer av nyhetsbrevet kan ni läsa om vårens utbildningar och ladda ner nya planeringsdokument. Det redogör också för MSB:s rapport om elnätsföretagens planering och förutsättningar för att klara en manuell förbrukningsfrånkoppling.
Nyhetsbrev Styrel, Nr 1 2014

Planeringsomgång 2014-2015

Under 2014 ska statliga myndigheter genomföra planeringsprocessen. Senast den 14 november 2014 ska underlag ha lämnats till respektive länsstyrelse. Under 2015 ska kommuner, elnätsföretag och länsstyrelser genomföra sin planeringsprocess. Senast den 16 november 2015 ska den andra planeringsomgången, inklusive frånkopplingsplaneringen vara klar. 
Läs mer på energimyndighetens hemsida