WIS i regionen

WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörerna i krishanteringssystemet både före, under och efter en samhällsstörning.
MSB tillhandahåller WIS kostnadsfritt för myndigheter, kommuner, landsting och privata aktörer med ansvar under en kris. På MSB:s hemsida www.msb.se/wis finns aktuell information om systemet, metodstöd samt utbildningsmaterial.


Registrering och Utbildning
Ansökan om att bli aktör i WIS görs via MSB:s hemsida. MSB ställer som krav för att registrera en aktör i WIS, att minst en person från aktören genomgår en redaktörsutbildning.