Kameraövervakning

 Content Editor ‭[2]‬

​Reglerna för kameraövervakning kommer att ändras väsentligt under 2018. Det påverkar både den som vill börja använda övervakningskameror och den som tidigare har fått tillstånd till eller anmält kameraövervakning till länsstyrelsen.

Läs mer i dokumentet på denna länk

Vill du övervaka platser dit allmänheten har tillträde? Då behöver du ansöka om tillstånd för kameraövervakning hos Länsstyrelsen. I vissa fall räcker det med att du anmäler det till oss i förväg.

Tillstånd behövs om du vill övervaka en plats som är fritt upplåten för allmänheten. Det spelar ingen roll om platsen är ett offentligt eller privat område. Om det är en butik, bank, post, parkeringshus eller tunnelbanestation som ska övervakas räcker det att du gör en anmälan till oss. En kamera som är monterad på en drönare omfattas också av kameraövervakningslagen och myndigheter behöver ansöka om tillstånd. Privatpersoner och företag behöver inte längre tillstånd för att få använda en drönare med kamera.

Datainspektionen

Datainspektionen har det centrala ansvaret för tillsynen enligt kameraövervakningslagen. De ska bland annat ge råd och stöd till allmänheten samt till de som erbjuder och använder övervakningsutrustning. Mer information finns på Datainspektionens webbplats.

Kommande förändringar 2018

Regelverket kring kameraövervakning kommer att förändras under 2018, vänligen läs mer på länken nedan.

Länk till Datainspektionen

Kameraövervakning från drönare ska inte behöva tillstånd

Den 20 juni röstade riksdagen igenom en lagändring som gör det möjligt för privatpersoner och företag att fotografera från en drönare utan tillstånd från länsstyrelsen. Undantaget gäller inte myndigheter, utan dessa kommer att behöva tillstånd även i framtiden. Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2017.

En kamera som sitter på en drönare ses som en övervakningskamera i lagens mening. Den behöver därför tillstånd från länsstyrelsen enligt bestämmelserna i kameraövervakningslagen. Från och med den 1 augusti 2017 kommer privatpersoner och företag inte längre att behöva sådana tillstånd för att få använda en drönare med kamera. I stället måste reglerna i personuppgiftslagen följas. Datainspektionen är tillsynsmyndighet över personuppgiftslagen och du kan vända dig dit för vägledning och information.

Myndigheter kommer även fortsättningsvis att behöva tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även om myndigheten anlitar en privatperson eller ett företag att övervaka/fotografera åt myndigheten.

Med tanke på handläggningstiden för dessa ärenden gör Länsstyrelsen Skåne bedömningen att vi inte kommer att hinna pröva nya ansökningar som lämnas in innan den 1 augusti. Vi kommer att hantera de ansökningar som redan har lämnats in så skyndsamt som möjligt i dialog med sökanden.

Tänk på att det fortfarande krävs andra tillstånd för att få flyga drönare än just tillståndet till kameraövervakning. Till exempel krävs det tillstånd från

  • respektive flygplats för att flyga inom dess kontrollzon,
  • Transportstyrelsen om du flyger på uppdrag eller tjänar pengar på din flygning, samt
  • Lantmäteriet (och i vissa fall Sjöfartsverket) enligt lagen om skydd för geografisk information.

Mer information

Mer om Personuppgiftslagen på datainspektionens hemsida.
Lagen om skydd för geografisk information - Lantmäteriet respektive Sjöfartsverket
Flyga drönare på uppdrag - Transportstyrelsen  
Flygplatsers kontrollzoner – Luftfartsverkets drönarkarta