Kameraövervakning

skylt upplyser om kameraövervakat område

Länsstyrelsen Skåne kan bevilja tillstånd för kameraövervakning. I vissa fall räcker det med att du anmäler det till oss i förväg.

Tillstånd för kameraövervakning

Kameraövervakning som innebär att kameror riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd från Länsstyrelsen Skåne. Om det är en butik, bank, post, parkeringshus eller tunnelbanestation som ska övervakas räcker det att du gör en anmälan till oss.

Du behöver inget tillstånd för att övervaka slutna områden inom företag, industriprocesser, rum i hemmet och liknande. Det avgörande är att allmänheten inte har tillträde till platsen.

Länsstyrelsen Skåne övervakar att reglerna följs bland annat genom att besöka de platser dit allmänheten har tillträde.

Kameraövervakningslagen

Regler om kameraövervakning finns i kameraövervakningslagen (2013:460). Datainspektionen har det centrala ansvaret för tillsynen enligt kameraövervakningslagen. De ska bland annat ge råd och stöd till allmänheten samt till de som erbjuder och använder övervakningsutrustning.

Det krävs enligt kameraövervakningslagen tillstånd innan man använder en kamera som

  • är uppsatt,
  • inte manövreras på platsen (vilket t.ex. handhållna kameror gör),
  • kan användas till personövervakning, och
  • kan riktas mot en plats som allmänheten har tillträde till.

Mer information finns på Datainspektionens webbplats.